Průmysl a obchod

Loňské tržby společnosti Laufen CZ se vyrovnaly předkrizové úrovni

Společnosti Laufen CZ, která na českém trhu zastřešuje značky Jika, Roca a Laufen, se vloni dařilo. Ve srovnání s rokem 2012 zvýšila svoje tržby o 10 % a podařilo se jí překročit dvoumiliardový obrat. Po několika letech tak dosáhla na hodnoty zaznamenané před ekonomickou krizí. Za růstem stojí především export do zahraničí, úspěšné zavedení nových komodit v sortimentu Jika a společný prodej v rámci celé skupiny.
Graf: Tržby společnosti Laufen CZ v miliardách Kč (za značky Jika, Roca a Laufen)V roce 2013 rostly společnosti Laufen CZ tržby a rozšířila se i výroba, neboť firma zahájila ve znojemském závodě provoz vlastní linky na výrobu koupelnového nábytku Jika. Na export odešlo 65 % veškeré produkce závodů ve Znojmě a Bechyni. Proexportní politika se ukázala jako úspěšná. Firmě se poprvé od roku 2008 podařilo znovu dosáhnout tržeb ve výši 2,1 miliardy Kč. Co se týče domácího trhu, je kromě tradiční sanitární keramiky oblíbenou komoditou i koupelnový nábytek a vodovodní baterie, jejichž prodej také významně posílil loňský nárůst tržeb.
„Nepříznivou ekonomickou situaci na evropském trhu pochopitelně pociťujeme, ale snažíme se ji kompenzovat navyšováním tržního podílu v zemích, kde nejsme tradičními hráči, což je například Skandinávie,“ uvádí generální ředitel společnosti Laufen CZ Ladislav Dvořák.
Jako ekonomicky velmi dobrý krok se ukázalo i zajištění distribuce zboží celé skupiny na trhy střední, jižní a východní Evropy, Jižní Ameriky, Blízkého a Středního východu, Afriky, Austrálie, Nového Zélandu a bývalých států Sovětského svazu.
Pro rok 2014 plánuje Laufen CZ minimálně stejnou dynamiku růstu jako v posledních třech letech. „Abychom toho dosáhli, chceme letos proinvestovat více než 200 miliónů korun,“ uvádí Ladislav Dvořák. Investice by se měly rovnoměrně rozdělit mezi vývoj, výrobu, logistiku a IT v obou závodech. Dojít by mělo i k dalšímu rozšíření výrobních kapacit a spolu s tím i k nárůstu pracovních pozic na různých funkcích. V současnosti ve firmě pracuje 712 zaměstnanců.
 
Přestože ve firmě LAUFEN CZ, s. r. o., došlo na počátku roku 2014 k výměně jednatelů, změnou se pozičně nic nemění. Jedná se o součást plánovaného procesu, který probíhá postupně ve všech pobočkách španělské skupiny ROCA, do níž společnost Laufen CZ také náleží. Nový strategický model skupina přijala v roce 2012 a v jeho rámci je jednatelem pobočky vždy CEO skupiny ROCA a regionální Senior managing director. Novými jednateli firmy jsou od letošního ledna Španělé Ramon Asensio Asensio a Alberto Magrans Perelló. Dosavadní jednatelé – Ladislav Dvořák a Miloslav Hambálek – jsou zplnomocněni k jednání za společnost Laufen CZ.
Více informací naleznete na www.jika.cz.
tisková zpráva