Průmysl a obchod

M&M Reality: Ohlednutí za vývojem cen nemovitostí v roce 2010 a výhled na rok 2011

Praha, Moravskoslezský kraj a Liberecko patří mezi jediné lokality České republiky, které v letošním roce ještě zaznamenaly dozvuk realitní krize a s ní související propad cen. Ostatní regiony zažily rok ve znamení stagnace. Ta se týkala jak cen bytů v cihle i panelu, tak rodinných domků i pronájmů.
„Propad cen při nástupu hospodářské krize v roce 2009 dosáhl v průměru 30 procent. Rok 2010 už ovšem byl ve znamení stabilizace trhu a ke snížení cen docházelo spíše ojediněle. Lokalitami, v nichž nastal pokles cen – v průměru okolo deseti procent – byly například Praha či větší města v oravskoslezském a Libereckém kraji. V metropoli byl důvod letošního poklesu opřený o vysoce předražené nemovitosti, které v minulosti klesaly pomalu. Ve zbylých lokalitách šlo o nižší poptávku po nemovitostech v důsledku komplikované situace na trhu práce v daném regionu. V tuto chvíli se ceny ustálily na možném dnu,“ uvedl Miroslav Jonáš, spolumajitel realitní kanceláře M&M Reality. „Pro další pokles cen už není důvod. Na přelomu roku očekáváme v průměru naopak mírný nárůst cen – v horizontu několika, maximálně však pěti procent. Důvod pro růst je zřejmý: dochází k zmírnění velmi přísné úvěrové politiky bankovních domů a ke stabilizaci na trhu práce,“ dodal Miroslav Jonáš.
 
Ceny nově postavených bytů
Jedinou výjimkou v rámci celorepublikové cenové stagnace v realitní branži jsou ceny nově postavených bytů. Během roku 2009 propadly ceny novostaveb o 15 procent. Podle analýzy M&M Reality přitom jako jediná komodita na realitním trhu svého dna nedosáhly. Poptávka se v tuto chvíli zcela míjí s nabídkou. Reálný pokles cen developerských projektů vidí M&M Reality v horizontu 25 procent. O předražené, nekvalitní stavby v neatraktivních lokalitách navíc zájem není a v horizontu několika let ani nebude. Stavby připomínající novodobá panelová sídliště bez infrastruktury za nesmyslné mnohamiliónové částky nikoho neoslovují. Cesta je tak pro developery jediná: jít s cenou dolů.
 
Ceny nově postavených rodinných domků
Mírný nárůst cen se dá očekávat u nově postavených rodinných domků. „Očekáváme nastartování nové vlny poptávky u nově postavených rodinných domků. Jde o atraktivní bydlení, kde poptávka ochladla jen kvůli nestabilní situaci na trhu práce – pokud si klienti nejsou jisti zaměstnáním, nechtějí se zadlužovat. Poptávka ovšem nebude tak masivní jako například v roce 2007. Půjde o novostavby do 3,5 miliónu korun z kvalitních materiálů, v lokalitách s dobrou dopravní dostupností, mimo satelitní městečka bez nadstandardní infrastruktury. V průběhu zimy očekáváme slevy formou bonusů, v polovině roku 2011 pak navýšení cen zhruba o 7procent,“ upřesnil Miroslav Jonáš.
 
Ceny bytů v paneláku
Po propadu cen z prvního pololetí 2009 už klesat nebudou ani panelová sídliště. Jejich ceny šly v celostátním průměru od roku 2008 dolů až o 40 procent. Nyní se dostaly na reálnou hodnotu – propad v případě neatraktivních panelových sídlišť splnil svou roli. Díky tomu se tyto nemovitosti staly pro svou cílovou skupinu opět cenově dostupnými. V průměru za celou Českou republiku proto M&M Reality očekávají stagnaci.
 
Nájemné
Stagnaci cen očekávají M&M Reality i v případě nájemného. „Aktuálně nabídka převyšuje poptávku a poptávající nemají důvod nabízet více, než je reálná tržní cena. Pronajímatelé si tudíž nemohou dovolit výrazněji zvyšovat ceny. Mnozí sice očekávají od roku 2011 dramatický růst, ale pro něj není žádný racionální důvod. Situace s deregulací nájemného může připomínat stav před vstupem do Evropské unie. Mnozí čekali cenový boom, ke kterému nedošlo. V případě deregulace nájemného a jeho vlivu na výši tržního nájemného to bude úplně stejné,“ uzavřel Miroslav Jonáš, spolumajitel realitní kanceláře M&M Reality.
tisková zpráva