Průmysl a obchod

MMR a ekologové se přou o dopady novely stavebního zákona

Posílení role občanských sdružení a lepší ochrana majetku občanů patří mezi hlavní cíle novely stavebního zákona, kterou se Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá brzy předložit vládě. Novinářům to řekl náměstek ministra pro místní rozvoj Miroslav Kalous. Novela umožní občanským sdružením vstupovat do všech územních řízení, jejich účast ve stavebních řízeních je ale kontraproduktivní, uvedl Kalous. Ekologické sdružení Arnika novelu kritizuje.
Arnika před budovou MMR uspořádala happening, na němž její zástupci tvrdili, že novela stavebního zákona omezí právo veřejnosti na vyjádření se k chystaným velkým stavbám, a bude tak obtížnější je ovlivnit. Podle Lukáše Matějky z Arniky ztratí veřejnost kvůli novým pravidlům možnost chránit své zájmy. „Mohli by se sice vyjádřit například k tomu, zda má v jejich obci vyrůst továrna, ale nemohli by nijak ovlivnit způsob jejího provozu, organizaci výstavby a staveništní dopravy nebo ozelenění okolí,“ řekl novinářům.
Podle Kalouse má ovšem novela od příštího roku zlepšit stav českého stavebnictví. Mimo jiné má přispět k poklesu nezaměstnanosti a ke zvýšení obratu v oboru. „Novela si klade za cíl zjednodušit a zpřesnit procesy vedoucí k povolování a provádění staveb,“ uvedl Kalous.
Změn by měl doznat například institut autorizovaného inspektora a rozšíří se seznam staveb, u nichž nebude potřeba stavební povolení. Mají se také zpřesnit procesní náležitosti územního a stavebního řízení. Novela podle MMR počítá s tím, že se zvýší zapojování veřejnosti do připomínkování územních plánů.
V rámci územního řízení nebo v řízení, ve kterém se rozhoduje o podobě územního plánu dané lokality, novela podle MMR legislativně posílí roli občanských sdružení. „Chápeme nezastupitelnou úlohu těchto společenství v životě demokratické země. Navrhujeme proto, aby mohla vstupovat do všech územních řízení v České republice,“ uvedl Kalous. „Důležitá je účast veřejnosti v počáteční fázi. V navazujícím rozhodování lze ovlivnit již jen detaily,“ dodal.
Ve stavebním řízení, kdy se řeší již konkrétní technologické parametry stavby, je podle Kalouse účast neziskových organizací kontraproduktivní. „Právě tato část zákona byla nejčastěji zneužívána k vydírání a zbytečným obstrukcím,“ dodal náměstek. Při protestech různých sdružení proti novele jde podle Kalouse zejména o nedorozumění.
zpráva ČTK