Průmysl a obchod

Nové nařízení EU má zvýšit kvalitu stavebních výrobků

Výrobci stavebních materiálů musí od letošního července doložit vlastnosti svých výrobků takzvaným Prohlášením o shodě. Nové nařízení EU má zvýšit kvalitu materiálů na trhu a umožnit snadnější postih podvodníků. Někteří výrobci oslovení ČTK se obávají zvýšení administrativní i finanční zátěže.
Unijní nařízení o stavebních výrobcích klade na výrobce, distributory, projektanty, stavební dodavatele či stavební dozor investora zvýšené požadavky. Jako příklad lze uvést povinnost deklarovat vlastnosti stavebních výrobků, nakládání s výrobky při jejich distribuci či povinnost prokazovat obsah nebezpečných látek, uvedl prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS ČR) Václav Matyáš. Dodal, že posílen je také důraz na rozvoj výrobků šetrných k životnímu prostředí.
Předseda Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví Milan Holeček upřesnil, že všechny hospodářské subjekty mají nyní povinnost uvádět na výrobku své jméno, přikládat k němu doklady o jeho bezpečnosti a v případě pochyb o přesnosti údajů provést patřičné zkoušky. Podle něj se tím zlepší kontrola i případný postih nepoctivých výrobců. „Výrobky, respektive výrobci mohou být v případě potřeby na základě povinně uvedených údajů snadno dohledatelní,“ poznamenal Holeček s tím, že technickou dokumentaci musí firmy uchovávat minimálně deset let. „Na žádost orgánů dozoru nad trhem musí identifikovat všechny dodavatele i odběratele konkrétního výrobku,“ upřesnil Holeček.
Podle Asociace výrobců minerální izolace (AVMI) přineslo nařízení na trh větší transparentnost. „Zákazník může porovnat porovnatelné, a pokud bude výrobce šidit, bude za to postižen. Doufáme, že pozitivní přínos nastane také v eliminaci nekvalitních výrobků, které k nám přicházejí například z Číny,“ podotkla tajemnice asociace Marcela Jonášová.
Vyšší kvalitu by nařízení mělo přinést i podle ředitele Výzkumného ústavu pozemních staveb Lubomíra Keima. „Z krátké praxe s tímto nařízením se domnívám, že by mělo přinést vyšší kvalitu staveb, protože by mělo omezit zabudování výrobků do stavby s vlastnostmi, které nemohou zaručit splnění obecných technických požadavků na stavby,“ řekl.
Nová směrnice se chystala několik let, proto se výrobci stavebních materiálů stihli připravit. Tajemnice AVMI Jonášová však upozorňuje na to, že nové nařízení může znamenat dočasné zvýšení administrativní i finanční zátěže. „Reálně to může vést k tomu, že výrobci budou měřit i veličiny, které nejsou pro daný výrobek relevantní, protože zákazník se bude na hodnotu ptát. Z této situace nejvíc vytěží zkušebny, které měření provádějí,“ upozornila.
Nové nařízení sjednocuje podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a platí v celé EU. Týká se výrobků uváděných na trh podle harmonizovaných technických specifikací (hEN) nebo European Technical Assessment (ETA).
zpráva ČTK