Průmysl a obchod

Nově oceněné firmy v Programu Česká kvalita

Rada kvality ČR a Řídící výbor Programu Česká kvalita oznámili předání dalších 19 ocenění výrobkům a službám v Programu Česká kvalita. Na slavnostním večeru 12. 11. 2013 převzali zástupci českých firem oprávnění užívat některé ze značek v Programu Česká kvalita. Značky kvality jsou nejlepším dokladem skvělé práce českých firem, které jsou schopny dodávat produkty plně srovnatelné se světovou špičkou.
Problémy se stále vyšším množstvím nekvalitních výrobků na českém trhu a vzrůstající množství různých pseudoznaček kvality vedly v roce 2002 k vyhlášení vládního programu na podporu prodeje kvalitních výrobků
a služeb – Programu Česká kvalita. Jeho hlavním cílem bylo zlepšit informovanost spotřebitelů o nabídce kvalitních výrobků a služeb na českém trhu a umožnit jim orientaci při nákupu.
Program byl od počátku koncipován jako otevřený. Umožňoval kterékoli organizaci, která se rozhodla udělovat některou ze značek kvality, aby svoji značku do programu přihlásila, pokud zvládne splnit přísná kritéria, stanovená a kontrolovaná Řídícím výborem programu.
V kategorii Česká kvalita – Osvědčeno pro stavbu byly oceněny firmy:
– Tři pyramidy, s. r. o., za plastbetonové střešní tašky Pyramida;        
– Sapeli, a. s., za dveře a zárubně.
 
Seznam všech oceněných a další podrobnosti najdete zde.

tisková zpráva, wd