Průmysl a obchod

POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX získal cenu Inovace roku 2010

Cihla POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX získala nejvyšší ocenění v soutěži Inovace roku 2010. Cenu od roku 1996 uděluje Asociace inovačního podnikání České republiky.
Cílem soutěže je ocenit výrazné inovační počiny. Přihlášené produkty jsou hodnoceny podle velmi náročných kritérií, které posuzují technickou úroveň produktu, původnost řešení, postavení na trhu a efektivnost a také vliv na životní prostředí. Do soutěže se přihlašují nové nebo významně zdokonalené produkt zavedené na trh v posledních třech letech (výrobek, technologický postup, služba). Přihlášený produkt musí být již průkazně úspěšně využíván (výrobek, resp. služba je uveden/a na trh, technologický postup je zaveden v praxi). Vyhodnocení provádí jedenáctičlenná komise složená ze zástupců Akademie věd České republiky, Asociace inovačního podnikání České republiky, České společnosti pro jakost, Českého vysokého učení technického v Praze, Českého svazu stavebních inženýrů, Ministerstva průmyslu a obchodu, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Rady pro výzkum, vývoj a inovace, Úřadu průmyslového vlastnictví a Vysoké školy podnikání, a. s.
V 15. ročníku soutěže stanula na nejvyšším stupínku společnost Wienerberger, výrobce zdicího systému POROTHERM, spolu s VÚK Panenské Břežany, a. s. Ten byl oceněn za drát CuCrTi.
Cihla POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX je díky svým výborným tepelněizolační vlastnostem a jedinečnému konstrukčnímu řešení vnitřních dutin vhodná pro výstavbu nízkoenergetických a pasivních domů, a to i bez dodatečného zateplení zdiva. Umožňuje jednoduchou a velmi rychlou výstavbu. Pokud si stavebníci zvolí odpovídající projekt a pohlídají si správné řešení a následné provedení typových detailů obvodového zdiva, mohou bez zateplení zdiva postavit rodinný dům v pasivním energetickém standardu při tloušťce zdiva pouhých 44 cm. Výhodou je i technologie zdění na pěnu POROTHERM DRYFIX. Na hotové základové desce jde zvládnout hrubou stavbu běžného rodinného domu do týdne. Zdít je možné i v zimě, a to až do –5 °C.
Cihla se od svého uvedení na trh setkává s velkým zájmem jednotlivých stavebníků i velkých odběratelů. V současnosti se vyváží na Slovensko a zájem projevili i Poláci.
tisková zpráva, mi