Průmysl a obchod

Pražští radní rozhodnou o budoucnosti Masarykova a Smíchovského nádraží

Pražská rada bude dnes rozhodovat o dlouho diskutovaných a kontroverzních změnách územního plánu, které se týkají přestavby Masarykova a Smíchovského nádraží a také o budoucnosti golfového hřiště v Klánovickém lese. Poradní komise rady, ve které zasedají odborníci, doporučila radě nepodpořit změny týkající se obou nádraží. V případě Klánovic se vyjádřila pro zachování lesa. Vyplývá z materiálů, které má ČTK k dispozici.
Ohledně změn týkajících se pražských nádraží se vedou roky bouřlivé diskuse. Kromě Masarykova a Smíchovského nádraží magistrát připravuje i další dvě změny územního plánu, které by měly řešit budoucnost Nákladového nádraží Žižkov a nádraží v Bubnech. O těch ale rada v úterý jednat nebude.
V případě všech nádraží se jedná o rozsáhlá území, na kterých by podle plánů developerů měla vzniknout mimo jiné administrativní a bytová výstavba. Z jednání komise rady pro územní plán vyplynulo, že u Masarykova nádraží je nezbytné nejdřív vyřešit budoucnost železniční dopravy v centru města. V materiálu odborníci uvedli, že pro dané území by bylo vhodné zpracovat novou urbanistickou soutěž. Změnu územního plánu proto nedoporučili.
Podobně u nádraží na Smíchově je podle komise v první řadě nutné vyřešit problematiku železniční a hlavně automobilové a městské hromadné dopravy. V souvislosti s tím se diskutuje i přeplněnost Barrandovského mostu přes Vltavu. Komisi se nelíbil ani plán na výstavbu blokových domů.
Radní projednají i roky trvající spor kolem vzniku devítijamkového golfového hřiště v Klánovicích. Proti záměru vykácet část lesa a vybudovat hřiště se postavila městská část i někteří obyvatelé. Komise rady doporučila změnu, která má ochránit les.
zpráva ČTK