Průmysl a obchod

Projekt Monitoring kvality EPS se vyplácí

Již šestým rokem odhaluje projekt Monitoring kvality realizovaný Sdružením EPS ČR výskyt nekvalitních izolačních desek z pěnového polystyrenu (EPS) na českém trhu. Pravidelné kontroly v nezávislých certifikovaných zkušebnách pomáhají odhalit výrobce prodávající nekvalitní fasádní polystyren, jehož vlastnosti jsou v rozporu s českými a evropskými normami.
V roce 2011 bylo odebráno a zkontrolováno celkem 87 vzorků, z toho 50 u členů Sdružení EPS ČR a 37 u jeho nečlenů. V případě členů byly měřením zjištěny 3 drobné a jedna vážnější neshoda, u ostatních byly rozpoznány 4 drobné a stejný počet vážných neshod.
„Po téměř 6 letech, kdy jsme otestovali přibližně 500 vzorků EPS prodávaného na českém trhu, můžeme konstatovat, že projekt Monitoring kvality EPS plní svoji funkci. Významně přispívá k zajištění odpovídající kvality tepelněizolačních desek z EPS v ČR, která je zcela srovnatelná např. s Německem,“ hodnotí zkušenost Ing. Pavel Zemene, předseda Sdružení EPS ČR. „Srovnání kontrol z let 2010 a 2011 ukazuje stoupající kvalitu izolačních EPS desek,“ dodává Pavel Zemene.
V roce 2010 bylo naměřeno celkem 86 vzorků, z toho u členů Sdružení EPS ČR bylo zjištěno 7 neshod (dvě drobné a jedna vážnější neshoda). U nečlenů byla kvalita o něco méně příznivá, když došlo k pochybení celkem u 20 případů. V poměru se jednalo o 6 větších a 14 drobných nesrovnalostí. V letošním roce bylo prozatím odebráno 18 vzorků, z toho 11 u členů bez zjištění neshody a 7 u nečlenů s jednou drobnou a dvěma vážnými neshodami.
„Na základě výsledků jsou členové Sdružení EPS ČR v případě naměření neshody pokutováni až do výše 10 000 korun za každý jednotlivý případ. Nečlenové jsou nejprve písemně upozorněni, a pokud je jim neshoda naměřena opakovaně, oznámí se vše na příslušný inspekční orgán. Ten s distributorem nekvalitních výrobků zahájí správní řízení,“ vysvětluje Pavel Zemene.
Od ledna 2010 učinilo Sdružení EPS ČR další významný krok v oblasti projektu Monitoring kvality EPS: všichni stávající členové, stejně jako noví žadatelé o členství ve Sdružení jsou povinni získat Značku kvality, k čemuž je zapotřebí splnění přísných podmínek. Značka kvality je zárukou, že zákazník kupuje výrobek od firmy, která je nadstandardně kontrolována a jejíž povinností je chránit dobré jméno Sdružení EPS ČR a výrobků z EPS.
Značku kvality mohou získat a používat zpracovatelé EPS určeného pro stavební materiály (desky, klíny, perimetrická izolace apod.) při splnění následujících podmínek:
• vlastní výroba na území ČR nebo SR,
• členství ve Sdružení EPS ČR,
• dodržování kvality podle ČSN EN 13 163 včetně platných příloh a podle normy EPS 001/09 ze dne 1. ledna 2009,
• úspěšné absolvování kontrol, které provádí akreditovaná zkušebna; doložení protokolem o výsledku kontroly.
 
tisková zpráva