Průmysl a obchod

PSJ obdrží satisfakci za neoprávněný návrh na insolvenční řízení

Městský soud v Praze vynesl 28. ledna 2013 průlomové rozhodnutí v oblasti šikanózních insolvenčních návrhů. Po provedeném řízení vyhověl žalobě akciové společnosti PSJ, která požadovala satisfakci za neopodstatněný insolvenční návrh.
Zatím nepravomocné rozhodnutí Městského soudu v Praze ukládá žalovanému Mgr. Pavlu Čvančarovi, správci konkurzní podstaty firmy Terrima, povinnost zveřejnit omluvu v deníku Hospodářské noviny a dále zaplatit společnosti PSJ na náhradu imateriální újmy satisfakci ve výši 1 000 000 Kč. Společnost PSJ byla v řízení úspěšná, tudíž jí soud rovněž přiznal plnou náhradu nákladů řízení.
Správce konkurzní podstaty firmy Terrima podal dne 22. 10. 2010 proti PSJ insolvenční návrh, kterým se domáhal zjištění úpadku společnosti a prohlášení konkursu. Vzhledem k tomu, že tvrzení uvedená v insolvenčním návrhu byla zcela nedostatečná, insolvenční soud návrh žalovaného 26. 10. 2010 odmítl, přičemž toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 17. 11. 2010. PSJ považovala návrh za nedůvodný a šikanózní a zahájila ve smyslu ustanovení § 147 insolvenčního zákona o tzv. jiné újmě soudní řízení u Městského soudu v Praze. Tato újma spočívala v poškození dobrého jména a pověsti společnosti PSJ v důsledku nedůvodně zahájeného insolvenčního řízení na základě šikanózního návrhu.
tisková zpráva, wd