Průmysl a obchod

Setkali se předsedové a prezidenti profesních komor

Každoroční adventní setkání jedenácti představitelů profesních komor a jejich zástupců se uskutečnilo 3. 12. 2013 v sídle České komory autorizovaných techniků a inženýrů činných ve výstavbě (ČKAIT). Přítomní zhodnotili rok 2013 z pohledu příslušné komory, informovali o legislativních změnách v jednotlivých komorách, které byly v příslušném roce připraveny nebo schváleny.
Ing. Pavel Křeček, předseda ČKAIT, poprvé přivítal na půdě Komory vrcholné představitele stavovských samospráv. Informoval je o dopisu Ing. Petrovi Rafajovi, předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ze dne 11. 9. 2013 ohledně umělého omezování hospodářské soutěže profesními komorami. Dopis byl uveřejněn v médiích. „Nechci zkoumat, kolik korun vydáte na externí posudky a kolik obdrží členové různých komisí. Je ale skutečně s podivem, že práce inženýra, technika a architekta může být, podle Vašeho názoru, na veřejné zakázce nabízena s nulovým honorářem.“ Dopis najdete zde.
V diskusi, která následovala po úvodních sděleních, převládala témata: ekonomická situace a její vliv na profese, problematika prosazování nového občanského zákoníku v roce 2014, jeho změny a jejich dopad na profese, profesní etika a její dodržování, otázka odbornosti a kvality výkonu svobodných povolání, která se odvíjí od kvalifikace, praxe a průběžného vzdělávání. MUDr. Pavel Chrz, prezident České stomatologické komory, upozornil na nebývale velký nárůst cizinců ke studiu ze zemí střední a východní Evropy s nedostatečným vzděláním a znalostí českého jazyka.
Na setkání profesních komor v roce 2014 pozval přítomné prezident České lékařské komory MUDr. Milan Kubek. Promluvil o osudu Úhradové vyhlášky, negativních dopadech DPH, přehodnocení eura a vlivu nového občanského zákoníku na zdravotnictví.
Pravidelná setkání představitelů profesních komor se stala nejen osvědčeným místem pro získání nových informací z jednotlivých komor, ale hlavně místem k výměně a sdílení praktických zkušeností, projednávání otázek společného zájmu na celorepublikové úrovni. Profesní komory, jakožto samosprávné nepolitické stavovské organizace a orgány veřejné moci, vykonávají svou činnost bez jakýchkoliv nároků na státní finance. Naproti tomu pociťují rostoucí snahy o regulaci, ať už ze strany státu či v rámci Evropské unie.
 
Samosprávný dohled nad výkonem svobodných povolání vykonávají v České republice:
Česká lékařská komora
MUDr. Milan Kubek, prezident;
Jindra Šťastná, ředitelka kanceláře
www.lkcr.cz
Česká advokátní komora
JUDr. Martin Vychopeň, předseda;
PhDr. Iva Chaloupková, tisková mluvčí
www.cak.cz
Česká komora architektů
Ing. arch. Josef Panna, předseda;
Mgr. JUDr. Vladimíra Těšitelová, ředitelka kanceláře
www.cka.cc
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Ing. Pavel Křeček, předseda;
Ing. Lenka Zimová, ředitelka kanceláře
www.ckait.cz
Česká lékárnická komora
PharmDr. Lubomír Chudoba, prezident
www.lekarnici.cz
Česká stomatologická komora
MUDr. Pavel Chrz, prezident;
MUDr. Robert Houba, Ph.D., viceprezident
www.dent.cz
Exekutorská komora České republiky
 
www.ekcr.cz
Komora auditorů ČR
Ing. Petr Šobotník, prezident;
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., 1. viceprezident
www.kacr.cz
Komora daňových poradců ČR
Ing. Martin Tuček, prezident;
Ing. Petra Pospíšilová, viceprezidentka
www.kdpcr.cz
Komora patentových zástupců ČR
Ing. František Kania, předseda;
Ing. JUDr. Michal Guttmann, místopředseda
www.patzastupci.cz
Komora veterinárních lékařů ČR
MVDr. Jan Bernardy, Ph.D., prezident
www.vetkom.cz
Notářská komora České republiky
JUDr. Martin Foukal, prezident;
Ing. Jaroslav Šustr, MBA, tajemník
www.nkcr.cz
 

tisková zpráva