Průmysl a obchod

SFRB se loni dostal do ztráty, podpořil výstavbu přes 3200 bytů

Státní fond rozvoje bydlení (SFRB) loni hospodařil se ztrátou 459,8 miliónu korun. To je zhruba o miliardu korun lepší výsledek, než s jakým počítal schválený rozpočet. Podle něj měl rozdíl mezi příjmy a výdaji fondu činit až 1,55 miliardy korun. Vyplývá to z Účetní závěrky a výroční zprávě o činnosti SFRB za rok 2013, kterou v pondělí schválila vláda. ČTK má dokument k dispozici. Schválit ho musí také poslanecká sněmovna.
 
Příjmy SFRB, který hospodaří s vlastními penězi a rozděluje také příspěvky z příslušných fondů EU, v loňském roce dosáhly 967,5 miliónu korun. „Příjmy tak převýšily rozpočtovaný předpoklad o více než 13 procent, což svědčí o dobré platební morálce příjemců podpory. Lidé chtějí financovat své bydlení z úvěrových programů fondu a zároveň poskytnuté úvěry řádně splácejí," poznamenala ministryně pro místní rozvoj Věra Jourová (ANO). Právě pod tento resort SFRB spadá.
Nárůst příjmů způsobil vyšší objem splátek u předčasně splacených úvěrů, vyšší úrokové výnosy a příjmy z vratek a vyměřených sankcí k dotacím poskytnutým v minulých letech.
Státní fond loni přišel o jednu z možností, jak vydělat. Kvůli změně zákona o rozpočtových pravidlech musel převést své peníze uložené u komerčních bank na účet České národní banky, který není úročený. Úrokové výnosy se přitom v minulých letech pohybovaly kolem 200 miliónů korun ročně. Tento výpadek bude podle ministryně Jourové pro fond citelný hlavně v příštích letech. K 31. prosinci měl SFRB u ČNB uloženo 9,72 miliardy korun.
Celkové výdaje SFRB měly loni podle schváleného rozpočtu činit 2,4 miliardy korun, nakonec nepřesáhly 1,43 miliardy korun. Výdaje šly v převážné míře na poskytování podpor v oblasti bydlení, celkem na všechny programy SFRB loni vydal 1,268 miliardy korun.
Na výstavbu nájemních bytů, na opravy a modernizace starého bytového fondu poskytl SFRB v roce 2013 žadatelům úvěry z programu Panel 2013+ za celkem 346 miliónů na opravu více než 3000 bytů a udělil přísliby o poskytnutí úvěru ve výši 137 miliónů korun. Celkem v roce 2013 fond obdržel 184 žádostí za 753 miliónů korun. V oblasti výstavby nájemních bytů v roce 2013 přijal 36 žádostí za 832 miliónů korun, z nichž uzavřel osm smluv za celkem 213 miliónů korun na výstavbu 223 bytů, z toho 153 pro seniory. Do roku 2014 převedl čtyři přísliby za celkem 113 miliónů korun a čtyři aktivní žádosti za 133 miliónů korun.
Hlavní úvěrové a záruční programy budou pokračovat i letos, kdy SFRB plánuje podpořit bydlení až 1,32 miliardy korun. Do financování fondu totiž nově zasáhne unijní finanční nástroj JESSICA, který bude poskytovat nízkoúročené úvěry na rekonstrukce a modernizace bytových domů za celkem 577 miliónů korun. Z toho v roce 2014 se předpokládá čerpání 288 miliónů korun.
Letošní novinkou je program Úvěry 150 pro mladá manželství a samoživitele do 36 let pečující o děti, kteří mohou získat až 150tisícový zvýhodněný úvěr na opravy a modernizace bytů. SFRB na úvěry pro letošní rok vyčlenil celkem 300 miliónů korun. Zkušenosti z minula přitom ukazují, že by o tento program mohl být velký zájem. Stejný program totiž SFRB vypsal už v letech 2007 a 2008. Tehdy vyhověl celkem 12 tisícům žádostí a poskytl tak 1,9 miliardy korun.
Státní fond rozvoje bydlení shromažďuje finanční prostředky určené na podporu bydlení. Hospodaří s vlastními penězi a rozděluje i příspěvky z příslušných fondů EU. Jeho cílem je podporovat soukromé a obecní investice do výstavby, oprav a modernizace bytů. Na programy podpory bydlení je v letošním rozpočtu vyčleněno 1,32 miliardy korun. Tyto peníze poskytne prostřednictvím nízkoúročených dlouhodobých úvěrů hlavně na rekonstrukce panelových domů a výstavbu nájemních bytů.
zpráva ČTK