Průmysl a obchod

Sněmovna podpořila posílení státu v ČKA a ČKAIT

Sněmovna podpořila novelu, díky které stát posílí svůj dohled nad Českou komorou architektů (ČKA) a Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT).

V autorizačních radách komor bude nově pevně stanoveno zastoupení státu. Vládní předloha míří k projednání výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj. Levice zablokovala její schválení už v prvním čtení.
V případě ČKA budou členy rady zástupci ministerstev pro místní rozvoj, životního prostředí a kultury, v autorizační radě ČKA zasednou zástupci resortů místního rozvoje, dopravy, zemědělství a průmyslu.
Obě komory jsou samosprávnými institucemi s celostátní působností a povinným členstvím. Zabezpečují například zkoušky odborné způsobilosti nebo udělování a odnímání autorizací. Obě komory také zajišťují přípravu a zkoušky uchazečů o funkci autorizovaného inspektora.

zpráva ČTK