Průmysl a obchod

Soutěž Výrobek – technologie roku 2013 – výsledky

Dne 6. března 2013 v domě Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství proběhlo slavnostní vyhlášení šesté soutěžní přehlídky Výrobek – technologie roku 2013. Odborná porota hodnotila čtrnáct přihlášených výrobků a technologií. Uděleno bylo dvanáct známek kvality a dvě čestná uznání.
Odborná porota, složená z předních odborníků (Ing. Petr Kučera, CSc., předseda poroty, Ing. arch. Eva Dvořáková, Ing. Ivan Hačkajlo, Ing. Ludmila Kratochvílová, Roman Pommer, Ing. Karel Rod, Ing. Jan Skřivánek, doc. Ing. Luboš Svoboda, CSc., Ing. František Svoboda a Ing. Jaroslav Veselý, CSc.), při svém hodnocení vycházela z dodané dokumentace opravňující výrobky a technologie uvést na český trh. Dále měla při posuzování k dispozici vzorky. U výrobků a technologií byla hodnocena kritéria jako technická a inovační úroveň, naplňování normových požadavků a požadavků na energetický, ekonomický a ekologický přínos. Předmětem posuzování byl také design.
Čtrnáct přihlášených výrobků a technologií si rozdělilo dvanáct známek kvality České stavební akademie a dvě čestná uznání.
 
Zlaté známky:
• EMBECO CZ, s. r. o., s recyklovatelným kompozitním poklopem Saint-Gobain Construction Products CZ, a. s., Divize Rigips s konstrukcí Glasroc H;
• TESLA LIGHTING, s. r. o, s novou generací žárovek Crystal LED technologie 360°.
 
Stříbrné známky:
• Baumit, spol. s r. o., s dekorativní omítkou Baumit CreativTop;
• BEST, a. s., s kolekcí reliéfních dlažeb BEST IN 2013;
• HELUZ cihlářský průmysl v.o.s. s komínovým systémem HELUZ IZOSTAT DUO;
• IMA, s. r. o., se systémem pro otevírání dveří mobilním telefonem NFC Porter;
• WAVIN OSMA, s. r. o., s čedičovou tabulkou FIBER BASALT PLUS.
 
Broznové známky:
• ELKO EP, s. r. o., s se systémem elektro instalace iNELS RF Control;
• LIKOV, s. r. o., s transparentním nátěrem fasád WDL Protect;
• Meva, a. s. – Divize Bezděkov s pozdzemním kontejnerem Meva;
• Sulko, s. r. o., s technologií Sulko Profi+.
 
Čestná uznání:
• LB Cemix, s. r. o., s památkářským programem Cemix;
• RONN DRAIN COMPLET, s. r. o., se systéme žlabů MEARIN PLUS 300.
 
Výsledky soutěže budou také prezentovány na vybraných stavebních veletrzích, kde si budou moci návštěvníci prohlédnout výstavní panely. Kompletní informace o jednotlivých výrobcích a technologiích jsou k dispozici na stránkách www.vyrobek-technologie.cz.
 
Soutěžní přehlídku, stejně jako předešlé ročníky, organizuje Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství v rámci svého programu Česká stavební akademie ve spolupráci s Asociací inovačního podnikání ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků, Českým vysokým učením technickým v Praze, Fakultou stavební, Českým svazem stavebních inženýrů, Design Cabinetem CZ, Hospodářskou komorou ČR, Sdružením pro výstavbu silnic Praha, Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a Svazem zkušeben pro výstavbu.
Letošní ročník soutěže proběhl pod záštitou Ministerstva pro místní rozvoj ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva životního prostředí ČR.
tisková zpráva