Průmysl a obchod

Stavba nadjezdu za 200 mil. Kč má v Poděbradech začít příští rok

Stavba dlouho očekávaného nadjezdu přes železniční trať na výpadovce z Poděbrad za 200 miliónů korun má začít příští rok. Radní i zastupitelé Středočeského kraje schválili zakázku na dodavatele. Zakázka ještě ale nikomu zadána nebyla, sdělila  ČTK mluvčí krajského úřadu Markéta Vítková.
zdroj www.ipodebrady.cz „Dle předpokládaného harmonogramu projektu by stavba měla být zahájena po vysoutěžení dodavatele stavby v příštím roce. Vlastní rozhodnutí o realizaci stavby je však plně v kompetenci rady kraje," dodala mluvčí. Jako jednu z připravovaných investic pro příští rok ji vedení kraje schválilo 17. září.
Poděbrady na nadjezd přes frekventovanou železniční trať čekají dlouho. Most spojí Mánesovu s Kouteckou ulicí, která je jednou z výpadových silnic z Poděbrad.
Těleso nadjezdu ve tvaru písmene U bude mít podle radního z každé strany podél kolejí asi 100 metrů dlouhé nájezdy a obloukem bude v nejvyšší části přecházet trať. Křížení s jednou z ulic bude řešeno kruhovým objezdem a budou opraveny i přilehlé komunikace.
Kraj zejména z peněz Regionálního operačního programu zaplatí těleso nadjezdu, město se má podílet na souvisejících úpravách. V městské kase je tak z rozpočtu už nyní připravených 12 miliónů korun, Poděbrady také už zajistily projektovou dokumentaci.
Vedení města očekává, že by stavba mohla být hotová nejpozději do dvou let od zahájení. Komplikace ale mohou nastat s přeložkami sítí železniční trati.
Projektovou dokumentaci pro stavební povolení zpracoval Pontex, s. r. o. V červenci byly podány jednotlivé žádosti o stavební povolení na vodoprávní a drážní stavební úřad. U dalších institucí probíhají právě řízení nebo lhůty pro nabytí právní moci. „Také bylo schváleno uzavření několika smluv o smlouvách budoucích se Středočeským krajem a příslušnými organizacemi ČD za účelem majetkoprávního vypořádání,“ uvedla Blanka Viktorová z poděbradského odboru vnitřních věcí.
zpráva ČTk, mi