Průmysl a obchod

Stavební produkce v srpnu 2012

Český statistický úřad zveřejnil informace o vývoji stavebnictví v srpnu 2012. Stavební produkce v srpnu 2012 klesla meziročně reálně o 4,7 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 7,4 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota vzrostla o 131,2 %. Bylo zahájeno meziročně o 15,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 3,3 % bytů více.
Stavební produkce v srpnu 2012 klesla meziročně reálně o 4,7 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v srpnu 2012 meziměsíčně nižší o 1,7 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 4,8 % (příspěvek –3,3 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 4,3 % (příspěvek –1,4 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce srpna klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 21,3 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v srpnu 2012 meziročně snížil o 5,0 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,8 % a činila 30 842 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v srpnu 2012 meziročně snížil o 7,4 %, stavební úřady jich vydaly 9057. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 53,1 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 vzrostla o 131,2 %, a to především v důsledku povolení velkých staveb pro energetiku a průmysl.
Počet zahájených bytů se v srpnu 2012 meziročně snížil o 15,9 % a dosáhl hodnoty 1952 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 28,8 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 12,6 %.
Počet dokončených bytů v srpnu 2012 meziročně vzrostl o 3,3 % a činil 2825 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 74,3 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 20,1 %.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červenci 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 6,1 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 5,4 % a inženýrské stavitelství o 8,0 %. Údaje za srpen 2012 Eurostat zveřejní 17. 10. 2012 v 11.00 h.
zdroj ČSÚ