Průmysl a obchod

Stavební produkce v únoru 2013

Stavební produkce v únoru 2013 vzrostla meziročně o 2,3 %, což bylo zčásti ovlivněno nízkou srovnávací základnou v únoru 2012. Stavební úřady vydaly meziročně o 5,8 % stavebních povolení méně a jejich orientační hodnota klesla o 9,9 %. Bylo zahájeno meziročně o 19,9 % bytů méně. Dokončeno bylo o 0,6 % bytů méně.
Stavební produkce v únoru 2013 vzrostla meziročně o 2,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se zvýšila o 3,0 %. Únor 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní a zároveň kalendářní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v únoru 2013 meziměsíčně vyšší o 3,2 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně vzrostla o 2,2 % (příspěvek +1,7 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se zvýšila o 2,7 % (příspěvek +0,6 p. b.). Dobrý výsledek stavební produkce byl zčásti ovlivněn nízkou srovnávací základnou v únoru 2012, kdy extrémně nízké teploty (průměrná teplota o 4,1 °C nižší proti dlouhodobému normálu) dočasně zastavily práce na některých stavbách a byl tak zaznamenán meziroční pokles stavební produkce o 16,3 %. Stavební produkce od počátku roku do konce února 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 38,7 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v únoru 2013 meziročně snížil o 6,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 2,1 % a činila 25 582 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v únoru 2013 meziročně snížil o 5,8 %, stavební úřady jich vydaly 6384. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 19,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 klesla o 9,9 %.
Počet zahájených bytů se v únoru 2013 meziročně snížil o 19,9 % a dosáhl hodnoty 1477 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 41,3 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 16,4 %.
Počet dokončených bytů se v únoru 2013 meziročně snížil o 0,6 % a činil 2079 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech vzrostl o 77,3 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 7,1 %.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v lednu 2013 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 8,0 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 7,7 % a inženýrské stavitelství o 9,5 %. Údaje za únor 2013 Eurostat zveřejní 17. 4. 2013 v 11.00 h.
zdroj ČSÚ