Průmysl a obchod

Stavební výroba v lednu 2012

Český statistický úřad zveřejnil údaje o stavební výrobě v lednu. Stavební produkce v lednu 2012 klesla meziročně reálně o 5,3 %. Stavební úřady vydaly meziročně o 6,2 % stavebních povolení více a jejich orientační hodnota vzrostla o 1,5 %. Bylo zahájeno meziročně o 10,2 % bytů více. Dokončeno bylo o 27,2 % bytů více.
Stavební produkce v lednu 2012 klesla meziročně reálně o 5,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 6,6 %. Leden 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v lednu 2012 meziměsíčně nižší o 20,1 %. Tento meziměsíční propad byl ovlivněn mimořádným objemem fakturované produkce v prosinci 2011, kdy byl výrazný meziměsíční nárůst způsoben souběhem více faktorů. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 3,2 % (příspěvek –2,5 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 12,7 % (příspěvek –2,8 p. b.).
Stavební produkce v lednu 2012 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 35,7 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v lednu 2012 meziročně snížil o 5,5 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 6,2 % a činila 26 481 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v lednu 2012 meziročně zvýšil o 6,2 %, stavební úřady jich vydaly 6761. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23,9 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 vzrostla o 1,5 %.
Počet zahájených bytů v lednu 2012 meziročně vzrostl o 10,2 % a dosáhl hodnoty 2446 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl o 78,6 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 27,6 %.
Počet dokončených bytů v lednu 2012 meziročně vzrostl o 27,2 % a činil 2577 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 0,6 %, v bytových domech vzrostl o 165,1 %. Tento nárůst je částečně ovlivněn nízkou srovnávací základnou z ledna 2011.
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v prosinci 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 7,4 %. Pozemní stavitelství se zvýšilo o 5,7 % a inženýrské stavitelství o 13,6 %. Údaje za leden 2012 Eurostat zveřejní 19. 3. 2012 v 11 h.
zdroj ČSÚ