Průmysl a obchod

Stavebníci obcházejí díky institutu autorizovaného inspektora stavební povolení

Takzvaní autorizovaní inspektoři, kteří vydávají certifikáty povolující stavby, mohou porušit práva sousedů a dalších lidí, jichž se stavba dotýká. Upozornila na to zástupkyně ombudsmana Jitka Seitlová. Praxe podle ní ukázala, že inspektoři mnohdy nezohledňují námitky sousedů nebo je vůbec neosloví.
Institut autorizovaného inspektora zavedl nový stavební zákon. Inspektor vydá certifikát, který fakticky nahrazuje stavební povolení. Stavebník se tak může vyhnout mnohdy zdlouhavému a pracnému stavebnímu řízení.
Právník Petr Novotný z advokátní kanceláře Ambruz & Dark se domnívá, že právní úprava pozice autorizovaných inspektorů není dostatečná. „Očekáváme, že to vyústí v řadu sporů. Zaznamenali jsme tendenci využívat certifikát v případech, kdy je tlak na rychlost, například u projektů fotovoltaických elektráren,“ řekl Novotný.
Podle Seitlové situaci zhoršuje to, že proti certifikátu neexistuje opravný prostředek. Proti vydanému stavebnímu povolení se lidé mohou odvolat, proti certifikátu nikoli. V obdobném případu dosud rozhodoval jediný soud, na který se odpůrci stavby obrátili, a to Městský soud v Praze. Řekl, že mu záležitost nepřísluší, a odkázal na civilní řízení.
„V případě, že někdo chce zneužít situace, spoléhá na to, že není zcela jasné, jak vydaný certifikát zrušit,“ uvedl Novotný z Ambruz & Dark. Inspektor prý ale v každém případě odpovídá za škodu, kterou způsobí. Pokud opakovaně poruší svou pravomoc, měl by být podle právníka odvolán.
„Za současné úpravy stavebního zákona ve věcech týkajících se autorizovaného inspektora skutečně nelze použít opravného prostředku proti porušení podmínek zkráceného stavebního řízení, protože se nejedná o správní rozhodnutí podle správního řádu,“ řekl mluvčí ministerstva pro místní rozvoj (MMR) Martin Ayrer. Bránit se prý lze jen soudní žalobou.
O zjištěných nedostatcích a nápravných opatřeních by měl podle mluvčího ministerstva stavební úřad informovat MMR. To navrhuje ministrovi odvolání příslušného autorizovaného inspektora v případě opakovaného nebo závažného porušení veřejných zájmů nebo jednání neslučitelného s jeho postavením.
Na Kancelář veřejného ochránce práv se obrátili lidé v několika obdobných případech. Ne vždy šlo o rozzlobené sousedy. Podnět zaslalo například město Čelákovice s tím, že autorizovaný inspektor vydal certifikát, aniž požádal město o vyjádření.
Podle Seitlové dosud existovala jasná posloupnost územního rozhodnutí a stavebního povolení. Když soud územní rozhodnutí zrušil, přestalo platit i stavební povolení. U certifikátu však tato věc není dořešena, u jednoho konkrétního případu například inspektor vydal certifikát, i když územní rozhodnutí soud předtím zrušil. Učinil tak, než nabylo právní moci.
V dalším případu se odpůrci stavby obrátili na soud, který přiznal žalobě odkladný účinek. Stavebník to však nebral v potaz a s certifikátem v ruce začal stavět. Není přitom jasné, zda stavba bude považována za nepovolenou ani zda se soud bude věcí zabývat nebo ji odmítne.
Od prosince 2007, kdy byla jmenována první skupina autorizovaných inspektorů, obdrželo MMR deset podání poukazujících na nedostatky v jejich činnosti. U dvou podání prověřování skončilo. Nyní MMR prověřuje dvě podání o údajných nedostatcích v činnosti autorizovaného inspektora.
zpráva ČTK