Průmysl a obchod

Stavebnictví v dubnu 2012

Stavební produkce v dubnu 2012 klesla meziročně reálně o 2,7 %. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v dubnu 2012 meziměsíčně nižší o 0,5 %. Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 0,6 % (příspěvek –0,4 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 7,8 % (příspěvek –2,3 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce dubna klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 30,4 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v dubnu 2012 meziročně snížil o 4,3 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 3,8 % a činila 28 826 Kč. Počet vydaných stavebních povolení se v dubnu 2012 meziročně snížil o 10,8 %, stavební úřady jich vydaly 8 218. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23,7 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 2,8 %.
Počet zahájených bytů se v dubnu 2012 meziročně snížil o 17,8 % a dosáhl hodnoty 1863 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 38,2 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 15,7 %. Počet dokončených bytů v dubnu 2012 meziročně klesl o 28,3 % a činil 1500 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 64,8 %, v domech rodinných se snížil o 13,6 %.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v březnu 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 3,9 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 3,1 % a inženýrské stavitelství o 8,0 %. Údaje za duben 2012 Eurostat zveřejní 19. 6. 2012 v 11.00 h.
zdroj ČSÚ