Průmysl a obchod

Stavebnictví v listopadu 2013

Stavební produkce v listopadu 2013 klesla meziročně reálně o 9,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 8,3 %. Listopad 2013 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den méně. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v listopadu 2013 meziměsíčně nižší o 5,6 %.
Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 10,8 % (příspěvek –6,9 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 6,7 % (příspěvek –2,4 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce listopadu 2013 klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 25,9 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v listopadu 2013 meziročně snížil o 8,1 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně klesla o 6,0 % a činila 33 130 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v listopadu 2013 meziročně snížil o 13,4 %, stavební úřady jich vydaly 6644. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 24,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2012 vzrostla o 5,8 %.
Počet zahájených bytů se v listopadu 2013 meziročně zvýšil o 32,0 % a dosáhl hodnoty 1913 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech vzrostl téměř čtyřnásobně, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 11,8 %.
Počet dokončených bytů se v listopadu 2013 meziročně snížil o 16,5 % a činil 2120 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 30,3 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 9,3 %.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v říjnu 2013 v EU28 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,8 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,7 % a inženýrské stavitelství se snížilo o 1,7 %. Údaje za listopad 2013 Eurostat zveřejní podle předběžného harmonogramu dne 17. 1. 2014 v 11.00 h.

zdroj ČSÚ