Průmysl a obchod

Stavebnictví v říjnu 2012

Stavební produkce v říjnu 2012 klesla meziročně reálně o 4,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů se snížila o 8,0 %. Říjen 2012 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o tři pracovní dny více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v říjnu 2012 meziměsíčně nižší o 0,7 %.
Produkce v pozemním stavitelství meziročně klesla o 1,7 % (příspěvek –1,1 procentního bodu). Produkce inženýrského stavitelství se snížila o 9,5 % (příspěvek –3,2 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce října klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 19,3 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v říjnu 2012 meziročně snížil o 3,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 5,4 % a činila 31 150 Kč.
Počet vydaných stavebních povolení se v říjnu 2012 meziročně snížil o 2,1 %, stavební úřady jich vydaly 9350. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 25,3 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2011 klesla o 4,3 %.
Počet zahájených bytů se v říjnu 2012 meziročně snížil o 4,7 % a dosáhl hodnoty 2337 bytů. Počet zahájených bytů v bytových domech klesl o 25,4 %, u bytů v rodinných domech došlo k poklesu o 5,3 %.
Počet dokončených bytů se v říjnu 2012 meziročně snížil o 17,3 % a činil 2401 bytů. Počet dokončených bytů v bytových domech klesl o 34,7 %. V rodinných domech se počet dokončených bytů snížil o 11,3 %.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v září 2012 v EU27 meziročně klesla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 5,8 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 6,5 % a inženýrské stavitelství o 4,2 %. Údaje za říjen 2012 Eurostat zveřejní 19. 12. 2012 v 11.00 h.
zdroj ČSÚ