Průmysl a obchod

Stavebnictví v srpnu 2011

Stavební produkce v srpnu 2011 klesla meziročně reálně o 7,7 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dnů klesla o 8,9 %. Srpen 2011 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o jeden pracovní den více. Stavební produkce očištěná od sezónních vlivů byla v srpnu 2011 na úrovni předchozího měsíce.
Produkce v pozemním stavitelství klesla o 1,8 % (příspěvek 1,2 procentního bodu) a produkce inženýrského stavitelství se snížila o 18,5 % (příspěvek 6,5 p. b.). Stavební produkce od počátku roku do konce srpna klesla ve srovnání se stejným obdobím konjunkturního roku 2008 o 16,1 %.
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se v srpnu 2011 meziročně snížil o 6,9 %. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 9,3 % a činila 29 401 Kč. Nárůst průměrné mzdy ovlivnilo vyplacení mimořádných odměn u některých podniků.
Počet vydaných stavebních povolení se v srpnu 2011 meziročně snížil o 3,0 %, stavební úřady jich vydaly 9781. Orientační hodnota těchto staveb dosáhla 23,0 mld. Kč a ve srovnání se stejným obdobím roku 2010 klesla o 42,6 %. Orientační hodnota klesla téměř ve všech směrech výstavby, a to zejména na nové výstavbě.
Počet zahájených bytů v srpnu 2011 poklesl meziročně o 17,0 % a dosáhl hodnoty 2320 bytů. Počet zahájených bytů v rodinných domech klesl o 11,3 %, v bytových domech byl pokles o 42,8 %.
Počet dokončených bytů v srpnu 2011 meziročně vzrostl o 24,3 % a činil 2736 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl o 14,6 %. V bytových domech vzrostl počet dokončených bytů o 79,6 %, což bylo částečně zapříčiněno nízkou srovnávací základnou srpna 2010, kdy počet těchto bytů meziročně klesl o více než 50 %.
 
Stavební produkce podle údajů Eurostatu v červenci 2011 v EU27 meziročně vzrostla po očištění od vlivu počtu pracovních dnů o 0,2 %. Pozemní stavitelství se snížilo o 0,7 % a inženýrské stavitelství vzrostlo o 2,6 %. Údaje za srpen 2011 Eurostat zveřejní 19. 10. 2011 v 11 h.
zdroj ČSÚ