Průmysl a obchod

Stavebnictví ve 2. čtvrtletí 2010 – pokles produkce o 7 procent

Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2010 ve stálých cenách meziročně klesla o 6,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 7,1 %.
Stavební produkce ve 2. čtvrtletí 2010 ve stálých cenách meziročně klesla o 6,3 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 7,1 %. Ve 2. čtvrtletí 2010 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 2 pracovní dny více.
Produkce pozemního stavitelství klesla o 6,8 % (příspěvek 4,5 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 5,3 % (příspěvek 1,8 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 4,0 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 2,4 % a činila 28 405 Kč.
Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostl o 7,7 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 10 431. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 0,3 % a činila 53,2 mld. Kč, na pozemním stavitelství 18,5 mld. Kč (příspěvek 2,2 p. b., pokles o 5,8 %) a na inženýrském stavitelství 34,7 mld. Kč (příspěvek +1,9 p. b., růst o 3,0 %). Průměrná hodnota nově uzavřené stavební zakázky v 2. čtvrtletí 2010 činila 5,1 mil. Kč a byla meziročně o 7,4 % nižší.
 
Ke konci 2. čtvrtletí 2010 měly stavební podniky s 50 a více zaměstnanci celkem smluvně uzavřeno 10,6 tisíc zakázek (pokles o 7,7 %) a tyto zakázky představovaly zásobu dosud neprovedených stavebních prací v celkové hodnotě 158,3 mld. Kč (pokles o 20,7 %).
Počet vydaných stavebních povolení se ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 4,7 %, stavební úřady jich vydaly 28 232. Na nové stavby bylo vydáno 15 521 stavebních povolení (příspěvek 2,2 p. b., pokles o 4,1 %) a pro změny dokončených staveb 12 711 stavebních povolení (příspěvek 2,5 p. b., pokles o 5,5 %). Počet stavebních povolení klesl ve všech kategoriích výstavby, oproti úrovni roku 2009 rostla pouze stavební povolení pro stavby k ochraně životního prostředí.
Orientační hodnota staveb povolených ve 2. čtvrtletí 2010 činila 114,4 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 vzrostla o 14,0 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán nárůst orientační hodnoty stavebních povolení na 82,0 mld. Kč (příspěvek +20,4 p. b., růst o 33,3 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 32,4 mld. Kč (příspěvek –6,4 p. b., pokles o 16,5 %). Růst orientační hodnoty povolených staveb byl důsledkem především povolení finančně nákladných staveb dopravní infrastruktury, nových staveb pro energetiku a fotovoltaických elektráren.
Podlahová plocha budov povolených ve 2. čtvrtletí 2010 činila 1983,9 tis. m2, což v meziročním srovnání znamená nárůst o 14,3 %. Podlahová plocha povolených bytových budov klesla (příspěvek 9,5 p. b., pokles o 14,6 %), nebytových budov vzrostla (příspěvek +23,8 p. b., růst o 68,6 %).
Počet zahájených bytů ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 17,6 % a dosáhl hodnoty 8024 bytů. Počet zahájených bytů meziročně klesl jak v rodinných domech (příspěvek –4,3 p. b., pokles o 8,2 %), tak v domech bytových (příspěvek –10,3 p. b., pokles o 34,4 %). V ostatních kategoriích se počet zahájených bytů také snížil (příspěvek –3,0 p. b., pokles o 16,7 %).
Počet dokončených bytů ve 2. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 10,9 % a činil 6921 bytů. Počet dokončených bytů poklesl jak v rodinných domech (příspěvek –2,8 p. b., pokles o 6,1 %), tak v domech bytových (příspěvek –9,8 p. b., pokles o 25,6 %). V ostatních kategoriích se počet dokončených bytů zvýšil (příspěvek +1,7 p. b., nárůst o 11,3 %).
zdroj ČSÚ