Průmysl a obchod

Stavebnictví ve 4. čtvrtletí 2010

Stavební produkce ve 4. čtvrtletí 2010 ve stálých cenách meziročně klesla o 4,9 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní klesla o 5,2 %. Ve 4. čtvrtletí 2010 bylo ve srovnání se stejným čtvrtletím předchozího roku o 1 pracovní den více. Produkce pozemního stavitelství klesla o 3,1 % (příspěvek 2,0 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční pokles stavební produkce o 8,4 % (příspěvek 2,9 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců (bez agenturních pracovníků) v podnicích s 50 a více zaměstnanci ve stavebnictví se ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně zvýšil o 0,1 %. Průměrná nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně vzrostla o 0,9 % a činila 32 522 Kč.
Počet stavebních zakázek stavebních podniků s 50 a více zaměstnanci ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostl o 29,8 %, podniky jich v tuzemsku uzavřely 9968. Celková hodnota těchto zakázek meziročně klesla o 19,2 % a činila 39,2 mld. Kč, na pozemním stavitelství 14,1 mld. Kč (příspěvek 11,1 p. b., pokles o 27,6 %) a na inženýrském stavitelství 25,1 mld. Kč (příspěvek –8,1 p. b., pokles o 13,5 %).
Počet vydaných stavebních povolení se ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně snížil o 3,8 %, stavební úřady jich vydaly 26 471.
Orientační hodnota staveb povolených ve 4. čtvrtletí 2010 činila 92,9 mld. Kč a v porovnání se stejným obdobím roku 2009 klesla o 7,8 %. Na nové výstavbě byl zaznamenán pokles orientační hodnoty stavebních povolení na 62,8 mld. Kč (příspěvek –3,8 p. b., pokles o 5,7 %). Změnou dokončených staveb by měly vzniknout stavby v hodnotě 30,1 mld. Kč (příspěvek –4,0 p. b., pokles o 11,9 %).
Počet zahájených bytů ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně poklesl o 19,1 % a dosáhl hodnoty 6168 bytů. Počet zahájených bytů meziročně klesl jak v rodinných domech (příspěvek –6,9 p. b., pokles o 12,5 %), tak v domech bytových (příspěvek –6,1 p. b., pokles o 27,0 %).
Počet dokončených bytů ve 4. čtvrtletí 2010 meziročně vzrostl o 1,9 % a činil 12 911 bytů. Počet dokončených bytů v rodinných domech vzrostl (příspěvek +8,0 p. b., růst o 14,2 %), v domech bytových klesl (příspěvek 9,9 p. b., pokles o 30,6 %).
zdroj ČSÚ