Průmysl a obchod

Technologické centrum Ostrava otevřelo první halu pro vývoj

Technologické centrum Ostrava zaměřené na energetiku otevřelo v Ostravě-Vítkovicích první halu, v níž bude vyvíjet zařízení na energetické využití odpadu. Firmy, výzkumné ústavy a ostravská technická univerzita, sdružené v klastru Envicrack, v ní budou mimo jiné pokračovat ve vývoji takzvané akumulační elektrárny.
Výstavba celého centra za bezmála 50 miliónů korun by měla skončit v roce 2012. S otevřením haly se centrum také přejmenovalo na Technologické centrum Ostrava profesora Václava Roubíčka. Bývalý senátor a rektor Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO), který letos zemřel, byl jedním z iniciátorů vzniku centra i vývoje takzvané pyrolýzy.
V nové hale za 17,5 miliónu korun budou členové klastru pokračovat ve vývoji pyrolýzní jednotky. Speciální zařízení, které klastr vyvinul už loni v květnu, umí vyrobit plyn ze starých pneumatik či plastů, které by jinak skončily na skládce. Právě tento plyn bude energeticky využívat akumulační elektrárna díky další nově vyvíjené technologii – zplyňovači, který produkty pyrolýzy promění v energetický plyn.
Energetické využití tohoto plynu je například ve spalovacím motoru či plynové turbíně. Používat se může také pro veškeré chemické syntézy nebo ve vodíkových článcích. Plyn bude možné využívat jako alternativní palivo pro lokomotivy, nákladní i osobní automobily.
Vývojem takových dopravních prostředků se bude centrum zabývat v budoucnu díky výzkumnému programu ENET. Na vývoj technologií s minimálními dopady na životní prostředí již získala technická univerzita 370 miliónů korun včetně evropské dotace.
Po otevření nové haly budou následovat další tři etapy budování technologického centra, které výsledně zaujme téměř 5300 metrů čtverečních. Příští rok na jaře budou zprovozněny výzkumné laboratoře a několik kanceláří v objektu, který klastr zrekonstruuje vedle nově postavené haly v průmyslové části Vítkovic. Poté se upraví prostor pro venkovní technologie. V roce 2012 chce klastr v areálu postavit další dvě haly a administrativní centrum.
V technologickém centru vznikne během pěti let zhruba 50 pracovních míst. Práci v něm najde kolem 30 výzkumných pracovníků včetně vysokoškolských absolventů i studentů a dvě desítky dělníků.
Evropskou dotaci na vytvoření technologického centra téměř 21 miliónů korun získal přímo klastr Envicrack (Klastr alternativních zdrojů energie), sdružující 17 členů. Firmy z klastru uhradí polovinu nákladů, třemi milióny Kč přispěl na výstavbu centra stát.
zpráva ČTK