Průmysl a obchod

Trh projektových prací se propadne o 0,2 %

Trh projektových prací má podle očekávání dotázaných projektantů klesnout v prvním pololetí letošního roku o 0,2 %. Kapacity projektových společností jsou vytíženy na 91 %. Dotázaní ředitelé projektových společností očekávají růst svých tržeb v letošním roce, a to o 0,8 %. Vyplývá to ze Studie projektových společností H1/2021 zpracované analytickou společností CEEC Research s.r.o.

V prvním pololetí letošního roku predikuji dotázaní ředitele projektových společnosti pokles trhu o 0,2 %, ve druhem pololetí naopak očekávají růst, a to o 0,3 %.

Graf: Vývoj trhu projektových prací

Větší propad trhu očekávají projektanti projektující pozemní stavby. Ti predikuji pro první pololetí letošního roku pokles trhu o 0,5 %. Pro druhé pololetí predikuji naopak růst, a to o 0,1 %. Projekce inženýrského stavitelství vidí situaci optimističtěji. Pro první pololetí roku 2021 predikuji růst trhu o 0,3 % a pro druhé pololetí roku 2021 další růst, a to o 0,7 %. „Dá se předpokládat v našem průmyslovém a logistickém oboru pokračující růst s čím dál větším důrazem na energetickou úsporu a trend chytrých budov a řízení provozu objektu s využitím IoT.“ uvádí Ivo Luňák, jednatel společnosti Tyros Loading Systems CZ s.r.o.

Projektové společnosti uvádí v současné chvíli vytíženi svých kapacit v průměru na 91 %. Pro příští pololetí očekávají vytížení na 92 %.

Graf: Vývoj vytíženosti kapacit stavebních společnosti

První pololetí letošního roku přinese dle ředitelů projektových společnosti růst jejich tržeb v průměru o 0,8 %. Ve druhem pololetí očekávají projektanti další růst svých tržeb, a to o 1,1 % Při rozděleni na jednotlivé segmenty si můžeme všimnout, že vyšší očekávaní pro tento rok mají společnosti projektující pozemní stavby. Tyto společnosti očekávají v prvním pololetí růst svých tržeb o 0,9 %, ve druhem pololetí další růst, a to o 1,3 %. Projekce inženýrských staveb predikuje růst tržeb o 0,7 % v prvním pololetí a další růst tržeb o 0,6 % v pololetí druhem. Proč na tom může být pozemní stavitelství lépe, popisuje Peter Markovič, CEO společnosti Xella CZ a Xella Slovensko spol. s r. o.: „Co se týče rezidentní výstavby rodinných a bytových domů nezaznamenáváme žádný významný pokles. Vzhledem k silnému převisu poptávky po bydlení nad aktuální nabídkou zůstane dle mého názoru objem projektových prací zhruba na úrovni minulého roku. U nerezidentní výstavby může docházet k posunu samotné realizace některých projektů, na druhou stranu tento typ projektů se připravuje s několika letým předstihem, a proto zde zásadní pokles neočekávám.“

Graf: Očekávaný vývoj tržeb

Pro letošní rok plánuje růst ziskovosti (marži) svých zakázek necelá pětina dotázaných projektantů (18 %). Dalších 46 % dotázaných projektantů nepočítá se změnou svých marží a zbylých 36 % dotázaných plánuje naopak pokles marži.

Oslovené projektové společnosti mají v současné chvíli nasmlouvané zakázky v průměru na 7 měsíců dopředu. Pro vice než polovinu dotázaných to představuje stejnou dobu jako ve stejném období minulého roku (52 %). Pro 29 % projektantů se jedna o pokles této doby a pro zbylých 19 % se jedna naopak o narůst doby v meziročním srovnaní.

Graf

Studie projektových společností H1/2021 bude zveřejněna na: www.ceec.eu

tisková zpráva