Průmysl a obchod

U Sokolova začala další část stavby západního obchvatu

Ve Svatavě u Sokolova začala další etapa stavby západního obchvatu Sokolova. Stavba, financovaná z peněz na odstraňování starých důlních škod, navazuje na loni započatou první etapu. Celkové náklady dosáhnou 148 miliónů korun. Poslední část stavby čeká ještě na vyřešení výkupu jednoho domu. Zahájená etapa má skončit v druhé polovině roku 2014.
Stavba ve své větší části kopíruje trasu původního železničního tělesa bývalé důlní vlečky. Začíná napojením na severní obchvat Sokolov–Královské Poříčí a pokračuje západním směrem, kde bude vedena pod silnicí ze Sokolova směrem na Kraslice. V místech, kde se silnice kříží se železniční tratí do Kraslic, bude zřízena nová křižovatka pro napojení Svatavy a pro dopravní přístup do připravované lokality jezera Medard–Libík.
„Po dokončení obchvatu budeme jedno z mála měst, které bude vybaveno obchvaty z obou stran. Pokud někdo nebude chtít jet přímo do Sokolova, nebude muset do města vůbec zajíždět,“ uvedl starosta Sokolova Zdeněk Berka (ČSSD).
Stavba nebude zasahovat do silniční sítě, drobná omezení budou pouze v místech vjezdu a výjezdu ze staveniště. Západní obchvat svede dopravu z R6 ve směru od Chebu a napojuje se na kraslickou silnici.
zpráva ČTK