Průmysl a obchod

V Bechyni se bude vyučovat nový obor Výrobce a dekoratér keramiky

Tříletý učební obor Výrobce a dekoratér keramiky se od nového školního roku začne vyučovat na Střední uměleckoprůmyslové škole Bechyně. Obor vznikl ve spolupráci se společností Laufen CZ. Jeho cílem je vychovat nové odborníky v keramickém průmyslu, kteří by se uplatnili ve všech stupních výroby.
Zatím se počítá s 10 studenty. Praktická výuka bude probíhat v závodě Laufen CZ v Bechyni, kde se vyrábí produkty se značkou Jika. Pro úspěšné absolventy je připravena nabídka zaměstnání v závodech firmy.
„Podmínkou pro přijetí do oboru Výrobce a dekoratér keramiky je pouze úspěšné zakončení základního vzdělání, studenti neskládají přijímací ani talentové zkoušky,“ uvádí ředitel SUPŠ Bechyně PaedDr. Jiří Novotný. Tříletý učební obor bude završen získáním výučního listu. Ve škole se studenti naučí teorii technologie výroby, opracování a dekorování keramiky. Kromě společnosti Laufen CZ se studenti uplatní i u dalších výrobců keramických hmot, například ve výrobě obkládaček, dlažby, užitkové či elektroizolační keramiky apod.
Další podrobnosti o novém učebním oboru najedete zde.
tisková zpráva