Průmysl a obchod

V Ústeckém kraji čekají na nové využití stovky brownfieldů

758 nedostatečně využívaných
a zanedbaných objektů, tzv. brownfieldů, čeká
na své investory v Ústeckém kraji. Pouze
33 procent z nich netrpí ekologickou zátěží,
dá se však předpokládat u 59 procent.

Brownfieldů pocházejících ze zemědělství je v regionu
téměř 39 procent, což je o pět procent více,
než je celostátní průměr. Původně průmyslových podniků je téměř
34 procent, celostátní průměr je 35 procent. Podle
průzkumu budoucího využití brownfieldů, který zpracovala agentura
CzechInvest spolu s Ústeckým
krajem
, se například pro opětovné využití
v zemědělství hodí jen necelých deset procent
z nich. Většina volných brownfieldů v regionu se hodí
především pro smíšenou městskou funkci nebo průmyslovou
výrobu.
 
Mezi nejzajímavější brownfieldové lokality v Ústeckém
kraji patří bývalý závod na výrobu elektrických rozvaděčů
v Teplicích-Bystřanech a bývalé železárny
v Chomutově, o které již projevil zájem německý investor.
Vhodné podmínky investorům nabízí také bývalý Palivový kombinát
v Úžíně na Ústecku a pivovar ve Šluknově na
Děčínsku.
K úspěšně regenerovaným brownfieldům patří průmyslová zóna
Triangle na rozhraní okresů Most, Louny a Chomutov. Vlastníkem
bývalého vojenského letiště je Ústecký kraj. V současnosti
mají v zóně své závody japonské firmy IPS Alpha
a Hitachi, které vyrábějí LCD obrazovky, monitory
a televize. Společně předpokládají v první etapě
vytvoření až 4000 nových pracovních míst. Úspěšnou regenerací také
prošel například bývalý cukrovar v Lovosicích, který nyní
úspěšně funguje jako průmyslová zóna.
 
Agentura CzechInvest na webu
www.brownfieldy.cz zprovoznila databázi, ve které
se potenciální investor může s nevyužitým areálem seznámit,
s publikováním údajů musí ovšem souhlasit i majitelé
objektů. CzechInvest nyní v kraji eviduje 257
pro investory vhodných lokalit, na webu se zatím objevilo jen
25 z nich. Největším problémem podpory
regenerace brownfieldů v Ústeckém kraji jsou roztříštěné nebo
neznámé majetkové vztahy. V regionu má průměrný brownfield
velikost 3,1 hektaru, většina z nich má ale rozlohu do jednoho
hektaru.