Průmysl a obchod

Výsledky soutěže TOP Zadavatel 2012

Vítězem prvního ročníku soutěže TOP Zadavatel 2012 v kategorii Stavební práce se stal Kraj Vysočina. Rozhodly o tom stavební firmy ucházející se o zakázky ve veřejných výběrových řízeních. Na druhém místě se umístnil státní podnik Povodí Ohře, bronz získalo statutární město Ostrava. Vítězové převzali ocenění na pondělním Fóru Veřejné zakázky kvalitně od ministra průmyslu a obchodu Martina Kuby.
Cílem soutěže TOP zadavatel, kterou organizuje Fórum veřejné zakázky kvalitně, je ocenit veřejné zadavatele za efektivní zadávání veřejných zakázek. V roce 2012 jsou vyhlašováni vítězové v kategorii stavebních prací. Vyhlašovatelé veřejných zakázek se do soutěže nemohou přihlásit sami, nominováno je automaticky dvacet pět největších zadavatelů podle počtu realizovaných zadávacích řízení v daném kalendářním roce. O vítězi hlasovalo 400 stavebních firem, které se zadávacích řízení organizovaných největšími investory samy účastnily. Kritéria hodnocení jsou následující: hospodárnost, efektivnost a účelnost nakládání s veřejnými prostředky při výkonu veřejné správy.
„Protože na veřejné zakázky jde téměř každá druhá koruna ze státního rozpočtu, je potřeba ohodnotit ty zadavatele, kteří se chovají jako řádní hospodáři a sledují dlouhodobý užitek investice z veřejných zdrojů,“ vysvětluje smysl ocenění Martin Kuba.
„Novela zákona o veřejných zakázkách nutí zadavatele k tomu, aby jako jediné kritérium výběru používali nabízenou cenu. My jsme chtěli touto soutěží vyzdvihnout ty zadavatele, kteří tomu tlaku nepodléhají a chovají se navzdory novele racionálně. Kraj Vysočina postupuje maximálně transparentně a snaží se vybrat vždy tu ekonomicky nejvýhodnější nabídku,“ říká Robert Pergl, předseda Komory administrátorů veřejných zakázek, jednoho ze zakládajících členů Fóra Veřejné zakázky kvalitně.
Hlavním partnerem soutěže je společnost Enteria. Kompletní výsledky i další podrobnosti o soutěži jsou umístněny na internetových stránkách www.fvzk.cz.
tisková zpráva, wd
1. místo – Kraj Vysočina2. místo – Povodí Ohře3. místo – Statutární město Ostrava