Průmysl a obchod

Vývoj stavební produkce v květnu 2010

Stavební produkce v květnu 2010 meziročně vzrostla ve stálých
cenách o 0,5 %, po očištění od vlivu počtu pracovních dní
klesla o 1,9 %. Květen 2010 měl ve srovnání se stejným
měsícem předchozího roku o 2 pracovní dny více. Stavební
produkce očištěná od sezónních vlivů byla v květnu 2010
meziměsíčně vyšší o 7,2 %.

Produkce v pozemním stavitelství vzrostla o 0,5 % (příspěvek
+0,3 procentního bodu) a u produkce inženýrského stavitelství došlo
k růstu o 0,6 % (příspěvek +0,2 p. b.).
Průměrný evidenční počet zaměstnanců v podnicích s 50 a více
zaměstnanci ve stavebnictví se v květnu 2010 meziročně snížil o 4,2
%. Průměrná měsíční nominální mzda těchto zaměstnanců meziročně
vzrostla o 4,8 % a činila 26 889 Kč.
Více informací najdete
zde
.