Průmysl a obchod

Webové stránky Fermacellu se osamostatnily

Společnost Fermacell spustila nové webové stránky. Nově řešené www-stránky jsou nyní samostatné, to znamená, že už nejsou uváděny spolu s dalšími značkami koncernu Xella. Informace o skupině Xella však na homepage najdete, ostatně layout nových stránek reaguje na řešení on-line prezentace skupiny Xella i Fermacell v Evropě (stejný layout mají např. i stránky Fermacell v Německu a dalších zemích).
Stránky realizoval dlouhodobý partner Fermacellu internetová agentura Animatec se sídlem v Chrudimi, která už pro ředitele firmy Miloše Kincela pracuje několik let. V podobném duchu budou řešeny i právě připravované stránky Fermacell v Polsku a na Slovensku.
tisková zpráva
 
Homepage nových www-stránek společnosti Fermacell