Průmysl a obchod

Wienerberger představil své plány na příští rok

Společnost Wienerberger cihlářský průmysl zhodnotila na setkání se zástupci odborných médií u příležitosti veletrhu For Arch svoje současné hospodaření a představila nové výrobky a plány na rok 2011.
Společnost má v souvislosti s hospodářskou krizí od centrály embargo na zveřejňování informací týkajících se hospodaření, nicméně je jasné, že přetlak výrobních kapacit je velký obecně. WCP prozatím zakonzervoval dvě cihelny (do dvou měsíců je možné v nich rozjet znovu výrobu) a stabilizoval firmu na úrovni kapacit, které potřebuje. V současnosti provozuje sedm výrobních závodů a dva provozy zabývající se strojní výrobou. Celkem zaměstnává 470 lidí. V každém případě zůstává i nadále největším výrobcem cihel v ČR.
Plán na rok 2011 je vyrobit o 10 % méně než v roce 2009. Podle generálního ředitele WCP Josefa Kotka se letošní čísla zatím dají těžko odhadovat. Nicméně nejsou žádné indicie, že by se trh měnil k lepšímu, a odhaduje, že zlepšení nastane za dva až tři roky.
 
Cihla pro pasivní a nízkoenergetické domy
WCP představil také svůj nový produkt – cihlu typové řady POROTHERM 44 EKO+ Profi DRYFIX. Jedná se o broušenou cihlu pro zdění na lepicí pěnu, umožňující postavit bez zateplení dům, který splňuje pasivní standard. Podmínkou je samozřejmě vhodný projekt a správné provedení detailů. Nespornou výhodou je také možnost zdít až do teploty –5 oC.
Ukazuje se, že současný trh požaduje broušení cihly a že jejich vyšší cena není prvotním hlediskem pro výběr. Zákazník preferuje v tomto směru kvalitu – tepelně-technické parametry a rychlost zdění. Hrubou stavbu rodinného domu je možné postavit do sedmi dnů.
 
Energeticky úsporný dům
Posledním tématem bylo přiblížení představy WCP o optimálním řešení cihlového domu z hlediska energetických úspor. Společnost má zaregistrováno několik výrobků v programu Zelená úsporám. Jsou to ty, které jsou podstatné k tomu, aby byly při výstavbě dosaženy hodnoty požadované programem. Přestože je ale možné získat na pasivní dům poměrně velké dotace (250 000 Kč plus 40 000 Kč za projekt), je o ně malý zájem. Proč tomu tak je?
Musíme začít u podmínek programu Zelená úsporám: Investor má možnost zvolit celkové nebo dílčí zateplení. Sníží-li při dílčím zateplení spotřebu tepla aspoň o 20 % oproti původnímu stavu, získá dotaci 650 Kč/m2. Sníží-li spotřebu tepla o 30 %, získá 850 Kč/m2.
Sníží-li při celkovém zateplení spotřebu tepla aspoň o 40 %, získá 2200 Kč/m2. Dosáhne-li navíc měrnou spotřebu tepla na vytápění 70 kWh/m2 za rok, tj. standard pro energeticky úsporný dům (nikoliv nízkoenergetický, který má spotřebu do 50 kWh/m2.rok, nebo dokonce pasivní, který má spotřebu do 20 kWh/m2.rok), dostane 1550 Kč/m2. Maximální velikost plochy domu je omezena na 350 m2.
Snadno si lze odvodit, že postavení domu v pasivním standardu vyjde investora daleko dráž (musí přidat nutné TZB) a s o dost nižší dotací než postavení energeticky úsporného domu, na nějž navíc získá dotaci větší (např. až 500 000 Kč). Přitom návratnost zvýšených nákladů na pasivní dům bude více než 100 let, což ne každého investora uspokojí. A to nebereme v úvahu celkové náklady provozní.
WCP tedy vidí optimální řešení ve stavění domů ve standardu energeticky úsporný (viz graf).
wd