Průmysl a obchod

Za zpevněné plochy pozemků k podnikání se nově musí platit daň

Majitelé zpevněných ploch užívaných k podnikání musí od letošního roku nově z takto upravených pozemků platit daň. Do konce ledna proto musí podat daňové přiznání, informovalo Generální finanční ředitelství.
Povinnost podat přiznání má také každý nový poplatník nebo ten, u něhož oproti minulému roku nastala nějaká změna, například nabytím nebo prodejem nemovitosti, kolaudací, případně jinou změnou.
Skutečnou výměru zpevněné plochy není třeba u přiznání k dani z nemovitosti prokázat geometrickým zaměřením ani znaleckým posudkem. Není-li potřebná dokumentace k dispozici, poplatník uvede v daňovém přiznání výměru, kterou zjistil vlastním měřením.
Formuláře daňových přiznání na rok 2012 jsou k dispozici jak na všech finančních úřadech, tak na internetových stránkách české daňové správy. Daňové přiznání je možné podat rovněž elektronicky přes aplikaci Daňový portál.
Daň z nemovitosti se skládá z daně z pozemků a z daně ze staveb, jejichž sazby se odvíjejí od charakteru nemovitosti. Daň se poté ještě násobí koeficientem, který je stanoven podle velikosti obce, a případně místním koeficientem. Ten letos zavedlo více obcí než loni.
Konečným termínem pro podání daně z nemovitosti je letos úterý 31. ledna, v případě opoždění hrozí sankce minimálně 500 korun. Daňové přiznání k dani z nemovitosti se přitom podává jen jednou, a to po pořízení nemovitosti nebo v případě změny. Platit daň z nemovitosti je ovšem třeba každý rok, přičemž finanční úřady poplatníkům zasílají složenky s uvedenou výší stanovené daně. Pokud celková daňová povinnost u jednoho správce daně činí méně než 30 korun, daň se neplatí. Daň z nemovitosti je třeba uhradit do konce května.
zpráva ČTK