Průmysl a obchod

Železniční uzel Ústí nad Orlicí bude modernizovat Eurovia

Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) vybrala firmu pro nákladnou modernizaci železničního uzlu Ústí nad Orlicí. S nabídkou 872,1 miliónu korun zvítězila společnost Eurovia CS. Cena se proti původně předpokládaným nákladům zhruba 1,5 miliardy korun snížila o více než 40 procent.
„Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabízená cena,“ uvedl mluvčí SŽDC Jakub Ptačinský. Podle něj nikdo z účastníků tendru nepodal proti výběru námitky. SŽDC bude na modernizaci žádat o spolufinancování z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Doprava.
Projekt se týká úseku o délce přibližně 2,5 kilometru. Modernizace je naplánována od konce letošního roku do března 2015.
Vlaky jedoucí od České Třebové musí v současnosti zpomalit na vjezdu do stanice Ústí nad Orlicí ze 160 až na 70 kilometrů v hodině. Po modernizaci, která spočívá například ve výstavbě přeložky a zvětšení poloměru zatáček, budou moci klasické soupravy projíždět rychlostí až 130 kilometrů v hodině, vlaky s naklápěcí skříní ještě rychleji.
Součástí modernizace bude také výstavba nové výpravní budovy, vzniknou zastřešená nástupiště s mimoúrovňovým přístupem cestujících podchodem. Spojení na nově vzniklé přednádraží zajistí silniční most přes Tichou Orlici o celkovém rozpětí 248 metrů. Přeložka trati je spojena s přeložkou řeky Třebovky a s přeložkou silnice druhé třídy. Koleje povedou kvůli hrozbě povodní po mostní estakádě v celkové délce 374 metrů.
Přestavba stanice měla původně zahrnovat i demolici stávající hrázděné výpravní budovy. Ta však byla prohlášena za kulturní památku, proto zůstane na svém místě, ale bez budoucího využití.
zpráva ČTK