Soutěže

Asociace pro urbanismus a územní plánování ocení nejlepší projekty jako součást soutěže Stavba roku

Asociace pro urbanismus a územní plánování ČR se rozhodla nevyhlásit letos další ročník vlastní soutěže o urbanistické řešení. Namísto toho chce naplno využít potenciál soutěže Urbanistický projekt roku 2016 v rámci soutěže Stavba roku 2016 spolu s Ministerstvem pro místní rozvoj, Nadací pro rozvoj architektury a stavitelství, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českým svazem stavebních inženýrů.

Cílem soutěže Urbanistický projekt roku 2016, vyhlášené v rámci 24. ročníku prestižní soutěže Stavba roku, je přivést pozornost k tématu urbanismu a územního plánování, upozornit na tuto významnou součást územní a investiční přípravy a povzbudit zadavatele i zpracovatele urbanistických koncepcí v jejich práci. Veřejná přehlídka soutěžních projektů zároveň umožňuje prezentaci těchto prací a vzorových příkladů nejlepších projektů v České republice. Přihlášeny mohou být veškeré projekty, které jsou připravené pro území České republiky, územněplánovací dokumentace krajů a obcí, územní studie, studie investorů zpracované jako podklad pro změny územních plánů nebo stavební projekty v úrovni územního řízení, řešící ucelený urbanistický prostor nebo navrhující řešení veřejného prostranství.

Přihlašovací formuláře, pravidla soutěže, přihlášku a registraci najdete na www.stavbaroku.cz. Termín přihlášek a dodání podkladů je čtvrtek 30. 6. 2016.

tisková zpráva