Soutěže

Byly vyhlášeny soutěže POROTHERM DŮM 2012–2013 a BRICK AWARD 2012–2013 Cihla v 21. století

Dne 25. dubna 2012 byl na stavebním veletrhu v Brně vyhlášen 14. ročník veřejné anonymní soutěže architektonických studií POROTHERM DŮM 2012–2013 na téma Viladům v intravilánu obce a zároveň 8. ročník soutěžní přehlídky realizovaných staveb a rekonstrukcí staveb, v jejichž konstrukci byly převážně použity cihly a cihlové systémy, a to od jakéhokoliv výrobce, BRICK AWARD 2012–2013 Cihla v 21. století.
Soutěž se koná pod záštitou Ministra průmyslu a obchodu ČR, partnery soutěže jsou Státní fond rozvoje bydlení, Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků a Centrum stavebního inženýrství. Mediálními partnery jsou vydavatelství Business Media CZ, JAGA MEDIA a časopis Stavebnictví vydavatelství EPODATA.
Účelem a posláním soutěže architektonických studií POROTHERM DŮM 2012–2013 Viladomů v intravilánu obce je vyjádřit současný pohled na tradiční formu městského bydlení. Účelem soutěžní přehlídky BRICK AWARD 2012–2013 Cihla v 21. století je představit kvalitní stavby využívající v konstrukci výhradně či převážně cihly nebo cihlové systémy nebo rekonstrukce staveb, při nichž byly jako hlavní, event. jako druhý nejvýznamnější, konstrukční prvek použity cihly a nejlepší z přihlášených staveb a rekonstrukcí ocenit.
Přihlášeny mohou být stavby a rekonstrukce realizované na území České republiky v 21. století.
 
V soutěži architektonických studií Viladům v intravilánu obce byla Hlavní cena vypsána ve výši 75 000 Kč, Zvláštní cena Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 50 000 Kč, Zvláštní cena vydavatelství Business Media CZ ve výši 30 000 Kč.
Účastnit se mohou architekti, projektanti, studenti, fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení. Účast je umožněna každému, kdo vyhoví veškerým požadavkům stanoveným v soutěžních podmínkách. Uzávěrka soutěže je 10. prosince 2012.
 
Do soutěžní přehlídky BRICK AWARD 2012–2013 Cihla v 21. století mohou stavby či rekonstrukce přihlásit fyzické i právnické osoby, popřípadě jejich sdružení, obce, orgány státní správy a samosprávy. Účast stavby v soutěži je však možná pouze se souhlasem autora stavby a jejího majitele.
Nejlepší stavby či rekonstrukce budou oceněny Hlavní cenou BRICK AWARD Dům roku 2013 ve výši 100 000 Kč, Zvláštní cenou CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger (za kvalitní provedení stavby v rámci programu PDW) ve výši 40 000 Kč, Zvláštní cenou vydavatelství JAGA Media ve výši 15 000 Kč, Zvláštním oceněním ČKAIT (uděluje se stavbyvedoucímu za provedení stavby) ve výši 25 000 Kč, Cenou časopisu Stavebnictví – Cenou veřejnosti (pro stavbu nejvýše oceněnou veřejností v internetovém hlasování) ve výši 25 000 Kč, Zvláštním oceněním GŘ společnosti Wienerberger ve výši 20 000 Kč.
Odevzdání dokumentace staveb je stanoveno do 4. ledna 2013.
 
Soutěžní podmínky jsou soutěžícím poskytovány bezplatně a je možné je získat v sekretariátu soutěže na adrese: PhDr. Václav Chaloupecký – KOMUNIKACE & PROFIT, Pražská 16, 102 21 Praha 10, tel.: 281 017 397; mobil. 602 342 514; e-mail: komunikace.pr@volny.cz; www.komunikace-profit.cz a na www.porotherm.cz, stejně jako další informace o obou soutěžích.
Václav Chaloupecký,
sekretář soutěže
Usedlost u kapličky na Písecku – Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012, Zvláštní cena JAGA MediaRodinný dům v Popovičkách – Hlavní cena BRICK AWARD Dům roku 2012, Zvláštní cena CSI a programu POROTHERM DŮM Wienerberger Rodinný dům v Droždíně – Zvláštní cena GŘ společnosti Wienerberger, Cena časopisu Stavebnictví – Cena veřejnosti (v internetovém hlasování)