Soutěže

Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku 2013 – nominace

Odborná porota celostátní soutěže Český energetický a ekologický projekt, stavba, inovace roku na svém jednání v úterý 21. 10. 2014 zveřejněna jména držitelů nominací na tento titul. Soutěž má dlouhou tradici, letos probíhá již její 12. ročník.

Vypisovateli jsou Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Ministerstvo životního prostředí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj ČR. Organizaci soutěže tradičně zajišťuje společnost TOP EXPO CZ. Odbornou prestiž a společenský význam dokládá zajisté i skutečnost, že se koná pod záštitou předsedy vlády ČR, ministryně pro místní rozvoj ČR, rektora ČVUT v Praze, prezidenta Svazu průmyslu a dopravy ČR, prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR a dalších osobností.
Generálním partnerem ročníku se stala i letos Česká spořitelna – Erste Corporate Banking, hlavními partnery jsou PRE a Skupina ČEZ.

Nominace v kategorii A – STAVBA
1. Úsporné bydlení, s. r. o.
za stavbu: RD-Dubňany 2013 – novostavba RD s PVe a DC tepelným čerpadlem

2. Direkt Development, s. r. o
za stavbu: RD výhledy Jílové II. – Lokalita rodinných domů

3. ASTING CZ pasivní domy, s. r. o.
za stavbu: Pasivní dům z energeticky průměrného typového domu

Nominace v kategorii B – PROJEKTY
1. GREEN GAS DPB, a. s.
za projekt: Využití tepla z kogenerační výroby do areálu odběratele

2. ČEZ Teplárenská, a. s.
za projekt: Teplofikace Ledvic

3. ING. ARCH. PAVEL ŠMELHAUS ATELIER ARS
za projekt: Rekonstrukce historické radnice na objekt s téměř nulovou spotřebou energie – vliv volby výpočtové metodiky na výsledné parametry

Nominace v kategorii C1 – INOVACE PRŮMYSL
1. INFRACLIMA, s. r. o.
za inovaci: Technologie Infraclima v multifunkčním objektu Zápy 151 – 2. etapa

2. Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
 za inovaci: Efektivní čištění surového bioplynu až na kvalitu zemního plynu

3. UJV Řež, a. s.
za inovaci: Systém pro akumulaci elektrické energie OZE

4. OTIS, a. s.
za inovaci: Hybridní výtah Gen2Switch

5. ATREA, s. r. o.
za inovaci: ATREA/juwi smartHome – efektivní využití OZE a inteligentní řízení objektu

Nominace v kategorii C2 – INOVACE DOPRAVNÍ
1. MOTOR JIKOV Strojírenská a. s.
za inovaci: MJ Variant Plus – CNG plnicí zařízení MOTOR JIKOV

2. Siemens, s. r. o.
za inovaci: Energeticky nenáročná a ekologická rychlá osobní doprava

3. ŠKODA ELECTRIC, a. s.
za inovaci: Nová generace řídicího systému a výkonových polovodičových měničů pro trolejbusy

Držitelé titulů budou slavnostně vyhlášeni na galavečeru soutěže 11. 11. 2014 v Betlémské kapli.
Kompletní informace o soutěži najdete zde.

tisková zpráva