Soutěže

Grand Prix architektů 2014

Obec architektů spolu s Národní galerií v Praze vyhlásily 21. ročník soutěžní přehlídky Grand Prix architektů 2014 – národní cena za architekturu.
 
Přihlášené návrhy bude posuzovat odborná mezinárodní porota ve složení Magdalena Jetelová (Česká republika), Nicoló Riva (Itálie), Andrej Bulanda (Polsko), Pavol Paňák (Slovensko), Peter Kis (Maďarsko). Sekretářem poroty je Hana Kačírková.
Do soutěže se přijímají architektonická a výtvarná díla, která byla realizována na území vymezeném státní hranicí České republiky s datem dokončení do 31. ledna 2014 a nezúčastnila se již loňského ročníku GPA. Soutěž je přístupná českým i zahraničním autorům.
Účastníci soutěže mohou svá díla přihlásit do následujících kategorií:
● N – Novostavba,
● R – Rekonstrukce,
● I – Interiér,
● K – Krajinářská architektura a zahradní tvorba,
● U – Urbanismus,
● D – Architektonický design, drobná architektura a výtvarné dílo v architektuře,
● RD – Rodinný dům.
 
Uzávěrka pro doručení přihlášeného díla včetně dokumentace je 7. března 2014 do 16 hod. na Obec architektů, Bělohorská 10, Praha 6-Břevnov, k rukám paní Ivy Brunclíkové. Zasedání poroty se bude konat 13.–16. 3. 2014. Vyhlášení výsledků s předáním cen proběhne na galavečeru 13. 5. 2014 od 17 hod. v Národní galerii (Veletržní palác, Dukelských hrdinů 47, Praha 7). Tentýž den bude i vernisáž výstava soutěžních prací. Výstava bude trvat do 13. června 2014 v prostorách NG a poté poputuje do dalších českých a zahraničních měst.
Podrobné informace najdete na www.grandprix-architektu.cz.
tisková zpráva