Soutěže

Jihomoravský kraj vyhlásil soutěž o nejlépe opravenou památku

Majitelé či správci památek na jižní Moravě mohou soutěžit
o to, kdo letos svůj zámek, kostel nebo jiný památkově
chráněný objekt nelépe opravil. Soutěž vyhlásil Jihomoravský kraj.

O nejzdařilejší opravě rozhodnou odborníci i veřejnost. Vítěz
dostane 150 000 Kč.

Do soutěže je možné přihlásit památky, u kterých se nějaká oprava
nebo investice uskutečnila letos. Na krajském úřadu je do 20.
prosince může přihlásit kdokoli – např. majitel, správce,
obdivovatel… Odborná komise z návrhů vybere 15 objektů. Vítěze
pak z nich v internetovém hlasování zvolí veřejnost. Ceny pro
nejúspěšnější opravy udělí politici příští rok na jaře.