Soutěže

KM Beta odmění nejlepší slogan zájezdem i vínem

Největší český výrobce betonové střešní krytiny
a vápenopískových cihel, společnost KM BETA,
vyhlásil soutěž pro veřejnost o krátký nápaditý slogan, jenž
by ji co nejlépe charakterizoval.

Zapojit se do soutěže je jednoduché: Vymyslete vlastní
originální reklamní slogan na podporu značky KM Beta a (nebo)
podporu prodeje výrobků prodávaných pod touto značkou. Slogan
doručte v době trvání soutěže buď prostřednictvím formuláře na
internetových stránkách www.kmbeta.cz, nebo s využitím
tištěného formuláře na letáku. Vyplněný formulář zašlete poštou na
adresu pořadatele soutěže:
KM Beta, a. s.
Dolní Valy 2
695 01 Hodonín
 
nebo ho odevzdejte na jakémkoliv prodejním nebo prezentačním
místě KM Beta. Každý účastník se může zapojit do soutěže
s více návrhy reklamního sloganu a zvýšit tak svou šanci
na výhru.
Pozor, uzávěrka přihlášek je již
30. 6. 2008!
Nejlepší reklamní slogan ze všech zaslaných návrhů vybere
odborná porota, složená ze zástupců pořadatele soutěže. Kritériem
pro výběr vítěze bude zejména nápaditost, vtipnost
a originalita sloganu. Výherce získá hlavní cenu, kterou je
zájezd s cestovní kanceláří Kontakt Moravia, a. s.,
v ceně 10 000 Kč a 20 litrů kvalitního moravského
vína. Každý účastník soutěže navíc od společnosti KM Beta získá
drobný dárek.
 

Výherce bude o své výhře informován prostřednictvím e-mailové
zprávy, telefonicky nebo dopisem během 20 dnů následujících po
ukončení doby trvání soutěže. Úplné aktuální znění pravidel je
k dispozici na www.kmbeta.cz.