Soutěže

Mezinárodní soutěž hledá náměty na proměnu vltavského nábřeží v Praze

Festival reSITE, Architectural Institute in Prague (ARCHIP) a společnost Skanska vyhlašují mezinárodní ideovou architektonickou soutěž, s cílem najít nové koncepce a návrhy pro nábřeží Vltavy v Praze. Uzávěrka je v pondělí 14. května 2012.
„Chceme od rozmanité skupiny soutěžících získat architektonickou vizi pro budoucnost Vltavy. Porotci se ve svém hodnocení zaměří na interdisciplinární přístup, který bude spojovat krajinářství, urbanismus, architekturu, umění, městskou ekologii a další obory. Moderní projekt pro město by totiž měl být právě takový,“ tvrdí Martin Barry, stipendista Fulbrightovy nadace a ředitel festivalu reSITE. Rektorka ARCHIP Regina Loukotová dodává: „Ideová soutěž má Praze přinést to zásadní – nové koncepce a strategie. I k řešení složitých problémů může přispět jednoduchá a jasně vyjádřená myšlenka. Snad nám pohled zvenčí pomůže, abychom vztah řeky a města viděli novýma očima.“
Předmětem soutěže je nábřeží Vltavy a jeho bezprostřední okolí, vymezená dvěma mosty – z jihu Železničním a ze severu Libeňským. Tento dlouhý úsek řeky má na obou březích velmi různorodý charakter i kvalitu, což soutěžícím dává příležitost k výběru a zpracování celé škály míst či oblastí. Návrhy by měly využít stávající potenciál řeky, definovat spojení řeky a metropole – a směřovat ke vzniku přitažlivých veřejných prostranství vhodného měřítka, ožívajících řadou aktivit.
Vítězové soutěže obdrží hodnotné finanční ceny ve výši 3000, 2000 a 1000 eur, věnované hlavním sponzorem, společností Skanska.
Mezinárodní soutěž probíhá anonymně a je otevřena všem zájemcům bez ohledu na věk nebo profesi. Zúčastnit se mohou jednotlivci, ateliéry i týmy. Soutěžní návrhy budou hodnoceny dvoukolově, vítěze vybere hlavní mezinárodní porota. V té zasednou renomovaní odborníci, např. Kate Orff, Alexandros Washburn, Jakub Cigler, Adam Gebrian, Igor Kovačević nebo Jan Skalický.
Soutěžní podmínky a kompletní zadání se všemi podklady jsou k dispozici na webové stránce festivalu www.resite.cz/competition.
Účast v soutěži je bezplatná.
Samotné návrhy, zpracované v angličtině, se odevzdávají pouze v digitální formě – uzávěrkou je pondělí 14. května 2012.
Soutěž je součástí prvního ročníku festivalu reSITE (Praha, 21.–27. května), který se zabývá spoluprácí mezi různými obory, směřující ke vzniku přívětivějšího obytného prostředí ve městech. Festival zahájí dvoudenní konference a podpoří jej více než desítka doprovodných akcí pro veřejnost. První ročník, pořádaný pod záštitou hl. m. Prahy a americké ambasády, se zaměří predevším na nevyužitá nábřeží Vltavy, městskou mobilitu a veřejný prostor.
Festival reSITE pořádá stipendista Fulbrightovy nadace a profesor ČVUT Martin Barry ve spolupráci s Nadací Partnerstvíi a mezinarodni vysokou školou ARCHIP.
tisková zpráva