Soutěže

Nominace na titul Stavba roku 2012

Na slavnostním večeru dne 6. 9. 2012 byly zveřejněny nominace na titul Stavba roku 2012. Soutěž Stavba roku je součástí již 6. ročníku DSA (Dnů stavitelství a architektury) organizovaných SIA ČR – Radou výstavby, které vyvrcholí slavnostním večerem 4. října 2012 v Senátu Parlamentu ČR, kde bude uděleno pět titulů STAVBA ROKU, bez rozlišení pořadí, Cena předsedy Senátu ČR, Cena primátora hl. m. Prahy a Cena veřejnosti.
Vypisovateli soutěže jsou Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR a časopis Stavitel společnosti Economia, a. s.
Do letošního, 20. ročníku se přihlásilo 53 soutěžních projektů. Do druhého kola soutěže porota vybrala 31 staveb, které osobně během měsíce července navštívila a důkladně prohlédla. Jako každoročně bylo porotou vybráno 15 nominací.
Porota: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., předsedkyně poroty; Ing. Miloslav Mašek, CSc.; Ing. arch. Petr Šikola, Ph.D.; Ing. arch. Jiří Vasiluk, CSc.; doc. Ing. František Kulhánek, CSc.; Ing. Ladislav Vaněk, Ing. Tomáš Chromý
 
Nominace:
Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném
● Rekonstrukce františkánského kláštera v Hostinném – za příkladnou rekonstrukci ojedinělého raně barokního objektu se zřetelem k významné roli při rozvíjení historické identity sídla
Autor: Libor Sommer
Projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jan Chaloupský
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jaroslav Heran, Jan Vachutka
Dodavatel: Metrostav, a. s.
Investor: Město Hostinné
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
 
Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov

● Velkokapacitní zásobníky na pohonné hmoty, Loukov

– za vytvoření konstrukčně ojediněle velkorysé konstrukce se zřetelem k citlivému osazení do krajiny
Autor: Metrostav, a. s. (autor technického řešení)
Projektant: ARTECH, spol. s r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Miroslav Kroupa
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ladislav Michálek
Dodavatel: Metrostav, a. s.
Investor: ČEPRO, a. s.
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
 
 
Centrum technického vzdělávání Ostrov

● Centrum technického vzdělávání Ostrov

– za velkorysou proměnu staré školy v moderní výukový areál pro technické obory se zřetelem k využití terénu a urbanistickému začlenění stavby
Autor: A69 – architekti, s. r. o., Boris Redčenkov, Prokop Tomášek, Jaroslav Wertig, Tomáš Koňařík
Projektant: RECONSTRUCTION, s. r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Václav Bittman
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Tomáš Slepička
Dodavatel: Sdružení CTV Ostrov, Metrostav a.s. (vedoucí člen sdružení), Tima, spol. s r. o. (obchodně výrobní služby), BAU-STAV, a. s.
Investor: Střední průmyslová škola Ostrov
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
 
Servisní tréninkové centrum – Service Training Center ŠKODA AUTO, a. s., Kosmonosy

● Servisní tréninkové centrum – Service Training Center ŠKODA AUTO, a. s., Kosmonosy

– za vytvoření špičkového vzdělávacího servisního centra se zřetelem k logickému vnitřnímu uspořádání a k urbanistickému řešení
Autor: ATELIER TSUNAMI, s. r. o., Michal Ježek, Ivo Balcar, Aleš Krtička
Koncept arch. řešení: 5. NP – Master of Art Jozef Kabaň, Škoda auto, a. s., Interiér objektu: Vlastimil Pacek ArtD., Škoda Auto, a. s.
Projektant: S-projekt plus, a. s.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Zdeněk Hřib
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Lukáš Zelený
Dodavatel: Metrostav, a. s.
Investor: ŠKODA AUTO, a. s.
Přihlašovatel: Metrostav, a. s.
 
fabrika hotel

● fabrika hotel

– za vytvoření nevšední stavby s výraznou úspornou energetickou koncepcí se zřetelem k důležitému podílu na kultivaci městského prostředí
Autor: OK PLAN ARCHITECTS, s. r. o., Luděk Rýzner, František Čekal, Marcela Susedíková, Pavel Hanzlíček (stavební část)
Dodavatel: Podzimek a synové, s. r. o.
Investor: MHA, s. r. o.
Přihlašovatel: Podzimek a synové, s. r. o.
 
 
 
„Přírodovědné exporatorium“ – rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně
● „Přírodovědné exporatorium“ – rekonstrukce a dostavba hvězdárny a planetária Mikuláše Kopernika v Brně – za prostorově nápaditou proměnu souboru zastaralých objektů na přitažlivé kulturně vzdělávací a badatelské prostředí se zřetelem k řešení obvodového pláště
Autorizovaný inspektor: Brněnské komunikace, a. s.
Projektant: RUDIŠ – RUDIŠ architekti, s. r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: RUDIŠ – RUDIŠ architekti, s. r. o., Martin Komárek, Alena Stehlíková, Martin Rudiš
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Ing. Petr Kadič
Dodavatel: Skanska, a. s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno
Investor: Statutární město Brno
Přihlašovatel: Skanska, a. s., divize Pozemní stavitelství, závod Brno
 
Průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků a polotovarů pro strojírenský průmysl – rychlokovací stroj
● Průmyslový provoz pro výrobu kovaných výrobků a polotovarů pro strojírenský průmysl – rychlokovací stroj – za ojedinělou funkční rekonstrukci staré tovární haly, doplněné novým objektem se zřetelem k citlivému přístupu k historickým stavebním a konstrukčním detailům
Autor: ARS VÍTKOVICE, s. r. o., Milan Šraml, Jan Malík
Projektant: VL Servis, s. r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Milan Šraml,
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Tomáš Pluta
Dodavatel: STRABAG, a. s., VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.
Investor: VÍTKOVICE, a. s.
Přihlašovatel: VÍTKOVICE, a. s.
 
Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně

● Rekonstrukce zimního stadionu v Jičíně

– za nápadité tvarování lepené dřevěné konstrukce nad ledovou plochou se zřetelem k vytvoření velmi otevřeného sportovního prostředí
Autor: BFB – studio, spol. s r. o., Miloš Mlejnek, Antonín Buchta (arch. návrh)
B.B.D., s. r. o., Pavel Bejček, (projekce)
Město Jičín, Radek Jiránek (spolupráce na návrhu)
Projektant: B.B.D., s. r. o.
Dodavatel: VCES, a. s.
Investor: Město Jičín
Přihlašovatel: VCES, a. s.
 
Silnice I/9 Líbeznice – obchvat

● Silnice I/9 Líbeznice – obchvat

– za vytvoření silniční stavby, jež významným způsobem zlepšila kvalitu prostředí v obci se zřetelem k pojetí biokoridoru
Autor: PRAGOPROJEKT, a. s., Zdeňka Heroldová
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Zdeňka Heroldová
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Petr Škvařil, Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
Dodavatel: sdružení I/9 Líbeznice – obchvat
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Přihlašovatel: PRAGOPROJEKT, a. s.
 
MAIN POINT KARLIN

● MAIN POINT KARLIN

– Za vytvoření přitažlivé, výrazově zajímavé administrativní stavby se zřetelem k energetické úspornosti a přívětivému vnitřnímu prostředí
Autor: DaM, spol. s r. o., Jiří Hejda, Petr Malinský, Richard Doležal
Projektant: AED project, a. s., Ivan Hodek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Vlasta Jelínek, PSJ, a. s.
Dodavatel: PSJ, a. s.
Investor: PSJ INVEST, a. s./ Main Point Karlín, a. s.
Přihlašovatel: PSJ INVEST, a. s.
 
 
Štětkova 18 – Rekonstrukce objektu Administrativní budova
● Štětkova 18 – Rekonstrukce objektu Administrativní budova – za technicky a konstrukčně vysoce náročnou a architektonicky nápaditou revitalizaci vysloužilé administrativní budovy
Autor: Ernst Hoffmann ARCHITEKT profesor DI Ziviltechniker GmbH
Projektant: Plan & Bau ČR, spol. s r. o.
Autorizovaný inspektor: Milan Teigiser
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Martin Kovařík
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jan Bína
Dodavatel: PP 53, a. s.
Investor: Stavební a inženýrská společnost, spol. s r. o.
Přihlašovatel: PP 53, a. s.
 
Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice

● Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice

– za energeticky a architektonicky zajímavou proměnu již morálně zastaralého hotelu se zřetelem k náročnému konstrukčnímu řešení
Autor: Atelier Kročák – architekt
Projektant: K4, a. s. (HIP Ing. Jan Korbut)
Technický dozor investora: MAURING, spol. s r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jaromír Kročák
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Libor Kocman
Dodavatel: PSJ, a. s.
Investor: Vigano, a. s.
Přihlašovatel: Czech Property Investments, a. s.
 
Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy TV Nova

● Rekonstrukce a přístavba administrativní budovy TV Nova

– za nápaditou proměnu staré provozně administrativní budovy na vrcholně soudobou stavbu s velkoryse řešeným pracovním prostředím
Autor: NIMBUS Architects, s. r. o., Jitka Dvorská, Markéta Veselá, Ondřej Strejček, Tereza Cihlářová
Projektant: Origon, spol. s r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jitka Dvorská
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Zdeněk Štěpánek
Dodavatel: TORUS Příbram, s. r. o.
Investor: CET 21, spol. s r. o.
Přihlašovatel: NIMBUS Architects, s. r. o.
 
Zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu KUKLA v Oslavanech

● Zpřístupnění kulturní památky těžní věže dolu KUKLA v Oslavanech

– za citlivou rekonstrukci vysloužilého průmyslového objektu s nápaditým přitažlivým novým využitím, se zřetelem k důrazu na zachování paměti místa
Autor: Břetislav Hetmer
Projektant: INTERPLAN-CZ, s. r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Břetislav Hetmer
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: František Pažourek
Dodavatel: JMA stavební, spol. s r. o.
Investor: STROJÍRNA OSLAVANY, spol. s r. o.
Přihlašovatel: JMA stavební, spol. s r. o.
 
Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem

● Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem

– za vytvoření příkladně energeticky koncipovaného domu se zřetelem k nápaditému osazení do terénu a začlenění do prostředí vilové ulice
Autor: AB ATELIÉRY, f. o., Aleš Brotánek, Jan Praisler
Projektant: Starý a partner, s. r. o. (realizační dokumentace)
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Aleš Brotánek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jozef Košarišťan
Dodavatel: Konstruktis, a. s.
Investor: JRD, s. r. o.
Přihlašovatel: JRD, s. r. o.
 
Cena poroty:
Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, Roháčova 24,26, Praha 3Rekonstrukce domu s pečovatelskou službou, Roháčova 24,26, Praha 3 – za komplexní rehabilitaci panelového domu pro potřeby pohodlného bydlení seniorů se zřetelem ke společenskému významu stavby
Autor: MS architekti, s. r. o., Tomáš Filgas, Pavel Hřebecký, Monika Svobodová, Tomáš Pavlík
Projektant: MS architektura a design, s. r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Monika Svobodová
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Aleš Novák
Dodavatel: Sdružení revitalizace DPS, zastoupené PSP – GDS, s. r. o.
Investor: Městská část Praha 3
Přihlašovatel: Investiční a rozvojová Praha 3, a. s., člen holdingu Městské části Praha 3
 
Cena Ministerstva průmyslu a obchodu ČR:
MAIN POINT KARLIN – za řešení energeticky úsporné budovy s unikátní architekturou
Autor: DaM, spol. s r. o., Jiří Hejda, Petr Malinský, Richard Doležal
Projektant: AED project, a. s., Ivan Hodek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Vlasta Jelínek, PSJ, a. s.
Dodavatel: PSJ, a. s.
Investor: PSJ INVEST, a. s./ Main Point Karlín, a. s.
Přihlašovatel: PSJ INVEST, a. s.
 
Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR:
Rekonstrukce hotelu Gomel, České Budějovice – za konstrukčně, technicky, energeticky a architektonicky zajímavou proměnu již morálně zastaralého hotelu na moderní ubytovací zařízení vysokého standardu
Autor: Atelier Kročák – architekt
Projektant: K4, a. s. (HIP Ing. Jan Korbut)
Technický dozor investora: MAURING, spol. s r. o.
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Jaromír Kročák
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Libor Kocman
Dodavatel: PSJ, a. s.
Investor: Vigano, a. s.
Přihlašovatel: Czech Property Investments, a. s.
 
Cena časopisu Stavitel:
MAIN POINT KARLIN – za originální architektonicky, technicky i materiálově detailně propracované řezání obvodového pláště budovy
 
Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství:
Energeticky pasivní bytová Vila Pod Altánem – za komplexní přístup k řešení energetické úspornosti budovy, zhodnocené ve spolupráci s Centrem pasivního domu.
Autor: AB ATELIÉRY, f. o., Aleš Brotánek, Jan Praisler
Projektant: Starý a partner, s. r. o. (realizační dokumentace)
Autorizovaná osoba, vedoucí projektant: Aleš Brotánek
Autorizovaná osoba, stavbyvedoucí: Jozef Košarišťan
Dodavatel: Konstruktis, a. s.
Investor: JRD, s. r. o.
Přihlašovatel: JRD, s. r. o.
 
Česká stavba v zahraničí:
Obchodní a zábavnní centrum M5 MALL v Rjazani, Ruská federaceObchodní a zábavnní centrum M5 MALL v Rjazani, Ruská federace
Projektant: Cuboid Architekti, s. r. o., Aleš Papp, Milan Vít, Magdalena Pappová
Vedoucí projektant: Milan Vít
Stavbyvedoucí: Karel Pejčoch
Dodavatel: PSJ, a. s.
Investor: Ryazan Shopping Moll Linited (kypr), filiálka v Ruské federaci
Přihlašovatel: PSJ, a. s.
 
 
Hlasujte pro udělení Ceny veřejnosti
Cena bude organizovaná prostřednictvím tisku, internetu, ve spolupráci s mediálními partnery soutěže. Hlasování o Cenu veřejnosti proběhne na internetových stránkách www.stavbaroku.cz od 6. 9. 2012 do 4. 10. 2012.
wd s použitím podkladů Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství