Soutěže

Prestižní titul Stavba roku 2021 získalo hned deset staveb

Celkem 10 titulů Stavba roku 2021, 25 zvláštních cen, dvě Ceny veřejnosti a jeden titul pro stavbu v zahraničí, bylo uděleno v již 29. ročníku jedinečné a prestižní celorepublikové soutěžní přehlídky Stavba roku 2021. Hlavním organizátorem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, která je zároveň i vypisovatelem soutěže, spolu s Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR, Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR.

Udělení a představení titulů Stavba roku je každoročně nejvýznamnější událostí roku ve stavitelství a architektuře, a je důstojným připomenutím, mimo jiné, i významu například inženýrských, dopravních a průmyslových staveb, které jsou také jeho nedílnou součástí, a ty nejvýznamnější z nich, najdete i mezi letošními oceněnými i přihlášenými stavbami, jak v České republice, tak mezi realizacemi našich firem v zahraničí. Nominace byly představeny již 6. září 2021 v Národním technickém muzeu v Praze. Tituly a zvláštní ceny byly vyhlášeny na slavnostním galavečeru Stavba roku 2021, dne 18.října Betlémské kapli v Praze. Večer osobitým způsobem moderovala herečka Berenika Kohoutová. Večera se účastnila řada významných osobností veřejné a státní správy a profesních komor a dalších uskupení.

Jedinečnou a oborově komplexní soutěžní přehlídku podpořila i řada významných osobností z veřejného, akademického i soukromého sektoru, odborných institucí, stavebních společností, investorů a také architektů a inženýrů. Tradičně mezi udělenými zvláštními cenami je i Cena předsedy Senátu, Cena ministerstva průmyslu a obchodu, Cena ministerstva pro místní rozvoj a Cena ministerstva kultury.

„V již 29. ročníku soutěžní přehlídky se tradičně potkáváme nejen s autory jednotlivých staveb, ale také projektanty, stavebními firmami, a všemi, kdo připravili kompletní projektové dokumentace, a kdo realizovali jednotlivé stavby a stavební díla. Zároveň seznamuje s jednotlivými investory, kteří stáli u každé stavby většinou od zrodu myšlenky konkrétního investičního záměru, až po její úplnou realizaci. Vyhlášení titulů je vrcholem ocenění a seznámení se s jejich, mnohdy několikaletou, prací a úsilím,“ sděluje předseda rady programu Jan Fibiger, a dodává: „Těší nás opět velký zájem přihlašovatelů, kteří celorepublikový titul Stavba roku vnímají jako vrcholné ocenění podobné filmovým Oscarům.“

Odborná porota Stavby roku 2021 byla složená tradičně ze zástupců jednotlivých vypisovatelů z řad architektů a inženýrů. Pracovala ve složení Ing. arch. Akad. arch. Jan Vrana, předseda poroty, Ing. arch. Martina Hovořáková (Nadace ABF), Ing. Renata Zdařilová Ph.D. (ČKAIT), doc. Ing. Jan Pašek Ph.D. (SPS ČR) a Ing. Ladislav Vaněk (MPO ČR). Za Sbor expertů s porotou přihlášené stavby navštívil i prof. Ing. arch. Zdeněk Jiran. Porota navštívila v rámci hodnocení během července a srpna všech 90 přihlášených staveb a za necelých 13 dnů najela přes 3 200 km. Na cestě s porotou všechny stavby dokumentoval filmový štáb. Porotci i rada programu se shodují v konstatování, že právě osobní návštěva na všech staveb je pro práci poroty a expertů klíčová a nenahraditelná.

Držitelé titulů a dalších cen v letošním roce získávají unikátní symbolické křišťálové ocenění, které má podobu razítka v designu Ronyho Plesla, a je vyrobené sklárnou Rückl. Razítko symbolicky představuje to poslední a zcela výjimečné „razítko“ v procesu celé realizace stavby.

V rámci soutěžní přehlídky byla oceněna tradičně také Osobnost stavitelství. Toto ocenění každoročně uděluje SIA ČR – Rada výstavby, která sdružuje nejvýznamnější a nejdůležitější profesní uskupení ve svém oboru. Ocenění si v letošním roce odnáší za svoji dlouholetou práci pro obor Ing. Petr Čížek, který byl řadu let předsedou Sdružení silnic, a další ocenění Osobnost stavitelství 2021 si odnáší profesor Jiří Stráský, autor mnoha oceněných mostních konstrukcí u nás i ve světě.

Stavba roku 2021 také v letošním roce přišla s dlouhou řadou každoročních putovních výstav a dalších doprovodných akcí. Přihlášené i oceněné můžete opět potkat při nejrůznějších významných akcích, kde se s nimi můžete seznámit nejen na výstavách a v katalogu, ale také formou filmových dokumentů a virtuálních projekcí. Celý prosinec 2021 a následně i v roce 2022 bude výstava, včetně filmových projekcí, k vidění v Galerii ABF na Václavském náměstí 31 v Praze, která bude sdílena tentokrát i virtuálně. Stavba roku 2021 se představí aktuálně ve všech regionech České republiky.

Stavba roku 2021 přináší opět jedinečný tištěný katalog, který je výjimečný svou komplexností, na více než 360 stranách se v něm seznámíte, nejen s oceněnými, ale také se všemi nominovanými a přihlášenými stavbami.

Přehled udělených cen 29. ročníku Stavba roku 2021:

Tituly Stavba roku 2021:

Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7
Investor: Bubenská 1, a.s. (CPI Property Group)
Autor: Marek Tichý
Spoluautoři: Pavla Brůžová, Jana Kořínková
Projekt: TaK Architects, s.r.o .; AED Project, a.s.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonale provedenou obnovu a rehabilitaci Paláce elektrických podniků, která je oslavou výjimečné původní architektury a navrácení objektu do jeho původní podoby, včetně zapojení do urbanistické struktury této části Prahy.

Rekonstrukce objektu Bubenská 1, Praha 7

Městská plavecká hala Louny
Investor: Město Louny
Autoři: David Kudla, Filip Malý, Monika Dorňáková
Projekt: dkarchitekti, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s., Divise 8
Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivou a moderní architekturu, v podobě elegantního zkoseného černého krystalu, i vlastní realizaci objektu městské plavecké haly, a to z hlediska funkčního uspořádání, materiálového řešení i kvality provedení realizace stavby, včetně detailů.

Městská plavecká hala Louny

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha – Barrandov
Investor: Římskokatolická farnost u kostela sv. Filipa a Jakuba Praha – Hlubočepy
Autoři: Jakub Žiška, Pavel Šmelhaus
Projekt: ATELIER Žiška, s.r.o.
Dodavatel: Metrostav a.s.
Titul Stavba roku 2021 byl udělen za výjimečnou architektonickou čistotu pojetí novostavby kostela i za celkovou realizaci a stavební provedení, včetně uměleckých prvků a stavebních detailů. I přes soudobé jednoduché geometrické tvarosloví stavba čitelně zhmotňuje tradiční chápání kostela, jeho logické členění a symboliku.

Kostel Krista Spasitele a komunitní centrum, Praha – Barrandov

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi – Mariánská zóna
Investor: Kolegiátní kapitula sv. Kosmy a Damiána
Projekt: Projektový ateliér pro architekturu a pozemní stavby spol. s r. o.
Dodavatel: KONSIT a.s.; AKANT ART v.o.s.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za výjimečně zdařilou a citlivou, rozsáhlou obnovu nejstaršího českého mariánského poutního místa a výstavního prostoru Paladia země české, s důrazem na jeho unikátní památkovou hodnotu.

Obnova poutního areálu ve Staré Boleslavi - Mariánská zóna

Logistické centrum Lidl Česká Republika
Investor: LIDL Česká republika v.o.s. a
Autor: Jana Hrubá
Projekt: TORION, projekční kancelář, s.r.o.
Dodavatel: JTA – Holding, spol. s r.o.
Titul Stavba roku 2021 byl udělen za realizaci nového moderního logistického centra v lokalitě původního brownfields, s maximálním zpětným využitím recyklovaných materiálů, včetně jeho kompletního stavebně-technického řešení a provedení.

Logistické centrum Lidl Česká Republika

Depozitář Slovenská Strela, Kopřivnice
Investor: TATRA TRUCKS a.s.
Autoři: Ladislav Zahradníček, Jiří Liškutín
Projekt: ATRIS s.r.o.; SteelPro 4 s.r.o.
Dodavatel: PS BRNO s.r.o.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za vytvoření moderního, velkorysého a důstojného prostředí pro unikátní technickou národní kulturní památku – výstavní prostor a depo pro historický železniční vůz Slovenská strela.

Depozitář Slovenská Strela, Kopřivnice

Hybernská 1, Praha 1
Investor: Lagerris a.s.
Autoři: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.
Projekt: Architektonický atelier Radana Hubičky s.r.o.
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Titul Stavba roku 2021 byl udělen za citlivé pojetí rekonstrukce při respektování všech památkových hodnot a za zcela výjimečné řešení a způsob provedení exteriéru i interiéru, včetně mimořádného přístupu ke stavebně technickému řešení, včetně všech stavebních detailů.

Hybernská 1, Praha 1

Muzeum Komenského v Přerově – záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn
Investor: Olomoucký kraj
Autor: Miroslav Pospíšil
Spoluautor: Martin Karlík
Projekt: atelier-r s.r.o.
Dodavatel: Sdružení pro zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn HOCHTIEF CZ – ARCHATT PAMÁTKY
Titul Stavba roku 2021 byl udělen za mimořádně citlivou rekonstrukci historické památky doplněné o současné prvky, provedené s velkou pokorou a respektem a snahou o maximální zachování původního historického charakteru celého objektu, a realizaci nového unikátního vzorového přístupu k rekonstrukci podobných objektů.

Muzeum Komenského v Přerově - záchrana a zpřístupnění paláce na hradě Helfštýn

Vila vnitřní krajina, Nový Jičín
Investor: MIXA VENDING s.r.o.
Autor: Marek Štěpán
Spoluautoři: František Brychta, Lukáš Svoboda, Tomáš Jurák
Projekt: Atelier Štěpán s.r.o.
Dodavatel: Tomáš STRAUB s.r.o.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za dokonalou ukázku individuálního bydlení s vysokou účelností, působivou architekturou, kultivovaností prostředí a nápaditým materiálovým zpracováním. Výsledkem práce architekta, dodavatele a investora je prostředí zcela výjimečné domácí pohody.

Vila vnitřní krajina, Nový Jičín

Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ulice Nad Novou Libní, Praha 8
Investor: Pražská vodohospodářská společnost a.s.
Projekt: KO-KA s.r.o.
Dodavatel: INOS Zličín a.s.; subdodavatel Čermák a Hrachovec, a.s.
Titul Stavba roku 2021 je udělen za unikátní technický způsob propojení kanalizačních stok speciálním kruhovým spadištěm, se spirálovým skluzem odpadních vod, který je ojedinělým stavebně-technickým řešením, s citlivým přístupem k přírodnímu prostředí.

Rekonstrukce kanalizačního sběrače, ulice Nad Novou Libní, Praha 8

Zvláštní ceny 2021:

Cena předsedy Senátu Parlamentu České republiky
Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Revitalizace areálu kostela sv. Bartoloměje v Kolíně

Cena předsedy Poslanecké sněmovny České republiky
Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity, Brno

Komplexní simulační centrum Masarykovy univerzity, Brno

Cena Ministerstva pro místní rozvoj České republiky
Altán městské knihovny ve Vamberku

Cena Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky
Revitalizace budovy Sandrik Vsetín

Revitalizace budovy Sandrik Vsetín

Cena Ministerstva kultury České republiky
Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici – I. etapa

Obnova areálu poutního kostela Navštívení Panny Marie v Horní Polici - I. etapa

Cena Ministerstva dopravy České republiky
II/272 Lysá nad Labem, rekonstrukce mostu ev. č. 272-006

Cena Národního památkového ústavu
NKP SZ Vimperk Horní zámek Vimperk (Winterberg) – Probouzení zimního zámku

Cena primátora hlavního města Prahy
Obnova Trojské lávky, stavba č. 44115, Praha

Cena Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství
Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava

Rekonstrukce a výstavba výukového centra VŠPJ Jihlava

Cena České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Sanace nestabilních náspů zemního tělesa, Dalovice u Karlových Varů

Sanace nestabilních náspů zemního tělesa, Dalovice u Karlových Varů

Cena Svazu podnikatelů ve stavebnictví
Lanová dráha D-line Štvanice

Cena Českého svazu stavebních inženýrů
VD Boskovice, zvýšení bezpečnosti VD za povodní

VD Boskovice, zvýšení bezpečnosti VD za povodní

Cena Asociace pro urbanismus a územní plánování
Rekonstrukce požární nádrže v obci Tetín

Cena Státního fondu dopravní infrastruktury
Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi

Cena Svazu měst a obcí
Lávka přes řeku Ohři ve Svatošských skalách

Cena za mimořádný celospolečenský přínos
Reuse centrum Ostrava

Cena hlavního partnera společnosti RENAULT
Magnetická rezonance a redesign Nemocnice Havířov

Cena hlavního partnera společnosti BAUMIT
Radnice Olomouc

Radnice Olomouc

Cena hlavního partnera společnosti Českomoravský beton
PRVOK

Cena CraftEdu za mimořádně šetrný přístup k životnímu prostředí
Parkview, Praha

Parkview, Praha

Cena za mimořádný přístup k použití BIM
Obnova objektu Národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

Obnova objektu Národní kulturní památky areál Pustevny objekt Libušín

Cena mediálního partnera časopisu Stavebnictví
Lávka přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Cena mediálního partnera časopisu Stavitel
KOMUNARDŮ XXXV, Praha 7

KOMUNARDŮ XXXV, Praha 7

Cena partnera Skupina ČEZ
Rekonverze tubusu větrné elektrárny s transformovnou na rozhlednu s turistickým infocentrem, Nový Hrádek

Zvláštní cena poroty
Stodola 21 / Třebešice

Stodola 21 / Třebešice

Titul Zahraniční stavba roku 2021:

Royal Grammar School Guildford Dubai

Royal Grammar School Guildford Dubai

Hlasování veřejnosti 2021:

107 731 hlasů celkem

543 hlasů soutěž Zahraniční stavba roku 2021
107 188 hlasů soutěž Stavba roku 2021

Cena veřejnosti Stavba roku 2021 – 21 341 hlasů:
Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava

Voliéra La Pampa v Zoo Ostrava

Cena veřejnosti Zahraniční stavba roku 2021 – 432 hlasů:
Výst. silnice Fv. 714 „Astfjordkryssinga“ vč. tunelů Slordal a Mjones, Norsko

Výst. silnice Fv. 714 "Astfjordkryssinga" vč. tunelů Slordal a Mjones, Norsko

Všechny oceněné i přihlášené stavby najdete na webu Stavby roku 2021: www.stavbaroku.cz.

Tisková zpráva