Soutěže

Rheinzink vyhlašuje soutěž pro klempíře – ART OF ZINC 2013

Soutěž je určena pro realizátory – klempířské firmy. Je otevřená všem, přihlásit se může právnická i fyzická osoba. Firma chce průběžně mapovat a také upozorňovat na nevšední a perfektně zpracované objekty z titanzinku RHEINZINK. Právě v dnešní době je stále potřeba zdůrazňovat, že kvalita má svoji cenu a šetřit na ní je krátkozraký přístup, který z dlouhodobého hlediska nic dobrého nepřinese.
Prvotřídní materiál + kvalitní zpracování = skutečná úspora prostředků investora. Všechny výše popsané důvody přivedly Rheinzink k rozhodnutí připravit a vyhlásit na rok 2013 soutěž pro klempíře ART OF ZINC.
 
Kategorie soutěže
● Střecha – přihlásit lze jakoukoliv střechu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.
● Fasáda – přihlásit můžete jakoukoliv fasádu bez omezení tvarů, techniky, typu materiálu, novostavbu i rekonstrukci.
● Klempířský detail – přihlásit lze kvalitně zpracované řešení detailu střechy či fasády, zajímavý klempířský prvek, klempířsko-umělecký výrobek.
● „Srdeční záležitost“ – znáte objekt z materiálu RHEINZINK, který by neměl zůstat zapomenut? Objekt, který po letech dobře zapadl do svého prostředí? Objekt, ke kterému máte nějaký bližší osobní vztah? Objekt, který vám zůstal v srdci.
 
Podmínky pro přihlášení
– Realizace v termínu 1. 1. 012 až 31. 12. 2013. Výjimku mají stavby v kategorii „Srdeční záležitost“, které mohou být realizované kdykoli v minulosti.
– Přihlašovatel musí být realizátorem dané stavby.
– Soutěž je vyhlášena jako veřejná.
– Počet přihlášených staveb není omezen.
– Přihlášený objekt (střecha, fasáda, detail, srdeční záležitost) musí být z materiálu RHEINZINK.
– U přihlášeného objektu musí být dodrženy základní zásady pro zpracování.
 
Přihláška
Přihlášku a podklady lze posílat v písemné i elektronické podobě. K přihlášce přiložte minimálně 3 fotografie v co nejlepší kvalitě, nutný je i detailní pohled kvůli možnosti zhodnocení kvality zpracování.
 
Vyhodnocení
V každé kategorii bude zpravidla vyhlášeno 1., 2. a 3. místo. Vyhodnocení provede komise složená ze zástupců firmy RHEINZINK. Hodnocení bude prováděno podle fotografií, ne na základě osobní návštěvy objektu.
 
Vyhlášení a ocenění vítězů
Vyhlášení vítězů a předání cen proběhne při příležitosti akce RHEINZINK FORUM 2014. Vítězné objekty a jejich realizátoři budou prezentovány na internetových stránkách společnosti RHEINZINK ČR, v newsletteru RHEINZINK NEWS, v tiskových zprávách v odborných stavebních médiích.
 
Uzávěrka soutěže
Pro kategorie Střecha, Fasáda, Klempířský detail 31. prosince 2013. Pro kategorie „Srdeční záležitost“ 31. října 2013.
 
Napište si o přihlášku na e-mail: petra.knyplova@rheinzink.cz. Kompletní podmínky soutěže najdete na webových stránkách www.rheinzink.cz.
 
Kontaktní adresa:
RHEINZINK ČR, s. r. o.
Na Valech 22
29001 Poděbrady
Ing. Petra Knyplová
mobil: +420 602 210 465
 

tisková zpráva, wd