Soutěže

Sanační dílo a sanační materiál roku 2012

V předvečer konference Sanace jsou tradičně udělována ocenění pro nejlepší sanační dílo a materiál roku. Stejně tomu bylo i letos, ceny byly vyhlášeny 15. 5. při slavnostní zahájení sympozia v prostorách Nové brněnské radnice.
 
Tryskýní suchým ledem, zdroj sborník sympozia Sanace 2013Sanační dílo roku 2012
Hotel Intercontinental – sanace fasády a podzemních garáží
Realizace: Betosan, a. s., TOP CON SERVIS, s. r. o.
Pro sanování pláště hotelu z přelomu 60. a 70. let byla využita metoda přípravy podkladu tryskáním suchým ledem. Pelety CO2 podchlazené na –72 °C jsou unášeny vysokou rychlostí proti stěně, kde po předání kinetické energie vysublimují a na zem dopadne pouze nečistota. Metoda je tak velmi šetrná nejen k podkladu, ale zejména k okolnímu prostředí, které nezatěžuje druhotným odpadem tryskacího
média.
 
Sanační materiál roku 2012
Mapecrete Creme Protection, výrobce Mapei, s. r. o.
Tixotropní bezrozpouštědlový hydrofobizační přípravek na bázi silanů ve formě vodní disperze vhodný pro ošetření betonu.
 
Na ceremoniálu je kazdoročně udělen také titul Významná osobnost v oboru sanací. Letošním laureátem se stal prof. Ing. Leonard Hobst, CSc.
mi