Soutěže

Soutěž Fasáda roku 2013 – výsledky

Společnost Baumit oslavila v pátek 31. května 2013 20. výročí působení firmy na českém trhu. Slavnostní galavečer ve stylu 20. let 20. století se konal v Průmyslovém paláci pražského Výstaviště v Holešovicích a kromě několika stovek pozvaných hostů se ho zúčastnili i představitelé vedení mateřské firmy Baumit International. Součástí večera pak bylo udělení cen vítězům v tradiční soutěži vyhlašované společností Baumit – Fasáda roku.
Rozhodnutím poroty z března 2013, ve složení prof. Ing. Miloslav Pavlík, CSc., předseda poroty, prorektor ČVUT; doc. Ing. Pavel Svoboda, CSc., Stavební fakulta ČVUT; doc. Ing. arch. Iva Poslušná, Ph.D., Fakulta architektury VUT Brno; Ing. Tomáš Chromý, ČKAIT; Ing. Pavel Štěpán, ČSSI; doc. Ing. arch. Václav Aulický, autorizovaný architekt; Ing. Pavel Med, Baumit, spol. s r. o., byly uděleny ceny soutěže Fasáda roku 2013.
Z celkových 261 přihlášených objektů bylo sedm přihlášek vyřazeno z posuzování poroty pro nesplnění podmínek soutěže. Porota převzala od sekretariátu soutěže k závěrečnému hodnocení tedy celkem 254 soutěžních prací, které splnily všechna veřejně vyhlášená kritéria – podmínky soutěže. Porota prováděla hodnocení přihlášených prací ve dvou postupných vyřazovacích kolech a následném závěrečném hodnocení.

 
Rodinný dům ve Zlíně-PodhoříV kategorii RODINNÝ DŮM – NOVOSTAVBA byl do užšího výběru nominován rodinný dům ve Zlíně-Podhoří, rodinný dům ve Slavkově a řadové domy „Na Lhotkách“ v Praze 4-Kunraticích. Vítězem se stal rodinný dům ve Zlíně-Podhoří. Ten porotu zaujal obvodovým řešením dvou hmot kolmo na sebe, které tak zjevně logicky člení obytnou a společenskou zónu bytu, a svým otevřením nabízí pro uživatele atraktivní venkovní plochy. Citlivé osazení v terénu, orientace a vymezení ke stávající bytové zástavbě vytváří dostatečný soukromý prostor. Použité výrazové prostředky fasády podtrhují jednoduchost celého návrhu.
 
Rodinný dům v Brně-Černých PolíchV kategorii RODINNÝ DŮM – REKONSTRUKCE se do semifinále probojoval rodinný dům, v Praze 6- Střešovicích, rodinný dům ve Dvoře Králové nad Labem a rodinný dům v Brně-Černých Polích, který se stal vítězem. Důvodem ocenění byl kromě jiného respekt k původnímu tvarosloví objektu z doby vzniku a barevnost návrhu. Realizovaná rekonstrukce vykazuje vysokou preciznost v detailech výplňových otvorů, oplechování a oplocení v návaznosti na pozemek.
 
 
Obytný soubor na náměstí v ČelákovicíchKategorie BYTOVÝ DŮM – NOVOSTAVBA měla také tři nominované objekty. Byly to bytové domy v Liberci- Zeleném údolí, rezidence na Santince v Praze-Dejvicích a konečně vítězný obytný soubor na náměstí v Čelákovicích. Porotu zaujalo řešení komplexu bytového souboru citlivě dotvářejícího ráz města. Je patrná snaha o řešení, které navazuje na okolní architekturu vhodnou volbou a kombinací konečných povrchových úprav včetně řešení provětrávané nekontaktní fasády v parteru. Jedná se o jednoduché a přitom citlivé barevné řešení, které dopomáhá vytvářet příjemný prostor pro bydlení.
 
Rezidence Topolová v Praze-Zahradním MěstěZ přihlášených objektů v Kategorii BYTOVÝ DŮM – REKONSTRUKCE byly nominovány rekonstrukce vily v obytný dům v Braníku, bytový dům v Písku, K Háječku a Rezidence Topolová v Praze-Zahradním Městě, který zároveň obdržel další ocenění za inovativní přístup.
Řešení fasády Rezidence Topolová na Zahradním Městě zaujalo všechny členy poroty. Tento návrh jednoznačně zaujal všechny členy poroty neotřelou a přitom výraznou grafikou fasády. V této široce obsazené kategorii při použití střízlivé barevnosti, která jak z blízkých, tak zejména z dálkových pohledů vytváří dojem obrazu v krajině. Porota je přesvědčena, že se tímto způsobem z velmi fádního objektu podařilo vytvořit fasádu lehkého a zajímavého výrazu. Proto také jednomyslně ocenila tuto realizaci za inovativní přístup k pojednání fasády.
 
Nemocnice v Mladé Boleslavi, pavilon BV kategorii NEBYTOVÝ OBJEKT – NOVOSTAVBA se do užšího výběru dostaly tři následující objekty: Areál společnosti IPM Building, Mateřská škola v Raspenavě a Nemocnice v Mladé Boleslavi, pavilon B.
Hledání nejlepšího návrhu v této kategorii nebylo pro porotu snadné nejen pro nejednoznačnost možností výběru, ale i určitým způsobem pro celkově nižší úroveň všech soutěžních návrhů. Přesto se porota rozhodla určit vítěze pro lapidární architektonický výraz s příjemným oválným ukončením štítu a s mozaikovou strukturou jednotlivých oken právě u pavilonu B mladoboleslavské nemocnice.
 
Centrum strategických služeb v Brně-LeskavěKategorie NEBYTOVÝ OBJEKT – REKONSTRUKCE měla mezi nominovanými Základní školu v Praze 6-Řepích, výrobní závod v Kovářské a Centrum strategických služeb v Brně-Leskavě.
Vítězem se stalo moravské Centrum strategických služeb, které porotu zaujalo zdařilou změnou členění fasády. Původní konstrukce systému KORD byla nahrazena a účelně zateplena. Fasádu dotváří jednoduchá pásová okna, která, s poměrně razantní barevností, podtrhují celkový výraz nebytového objektu. Jednotlivé prvky fasády, jako slunolamy, boxy na žaluzie, suchovody a další prvky citlivě doplňují celkový výraz stavby.
 
Základní a mateřská škola v HronověHISTORICKÝ OBJEKT jako další kategorie soutěže Fasáda roku 2013 zahrnul mezi nominované historickou vilu – obytný dům v Poděbradech, kostel sv. Mikuláše v Kravařích a Základní a mateřskou školu v Hronově, která se stala vítězem.
Bývalá obecná a měšťanská škola, jejíž důstojný vzhled dominuje náměstí v Hronově a podtrhuje historický význam této budovy pro město, byla rekonstruována s respektem k původnímu vzhledu, členění a barevnosti fasády. Rekonstruovaný objekt vykazuje v jednotlivých detailech fasády vysokou řemeslnou úroveň a precizní zpracování detailů.
 
Rekonstrukce mlýna na Okoři Cenu mediálních partnerů získala rekonstrukce mlýna na Okoři za citlivou konverzi pro individuální bydlení. Při zachování přiznaného kamenného zdiva v interiéru byla budova zvenku zateplena fasádním systémem Baumit open. Porota mediálních partnerů rovněž ocenila použití vyhlazovací omítky a řešení detailů, jako jsou repliky ozdobných říms nebo využití plných cihel pro šambrány špaletových oken.
 
 
 
Ředitel společnosti Baumit udělil v letošním ročníku tři ceny:
Bytový areál Viladomy Uhříněves I a II Bytový areál Viladomy Uhříněves I a II se stal jedním z vůbec nejúspěšnějších developerských projektů České republiky roku 2012 a zároveň získal Cenu ředitele Baumit. Důvodem přihlášení do soutěže Fasáda roku 2013 byla především originální architektura projektu s důrazem na harmonické propojení bytových viladomů s okolními rodinnými domy. Rovněž fasády viladomu byly voleny citlivě a v teplých odstínech tak, aby nijak nerušily zástavbu klidné vilové čtvrti.
 
 
Rekonstrukce secesní fasády budovy Základní školy v Doudlebách nad Orlicí ● Druhou cenu ředitele společnosti Baumit obdržela rekonstrukce secesní fasády budovy Základní školy v Doudlebách nad Orlicí. Není to typická secesní fasáda; jedná se o neobvyklou, tzv. geometrickou secesi. Vrátit ji do původního stavu z roku 1912 s použitím nových materiálů, ale s postupy mistrů té doby nebylo jednoduché.
Použití nových materiálů lze jen u dlouhodobě osvědčených výrobků a se souhlasem objednatele, který s jejich vlastnostmi musí být dobře seznámen. Rekonstrukci ocenili rovněž doudlebští zastupitelé a dostalo se ji i pochvaly na úvodní stránce místního tisku.
 
RELAX Hotel Valaška v Horní Bečvě ● Třetí cenu ředitele společnosti Baumit obdržel obnovený RELAX Hotel Valaška v Horní Bečvě. Důvodem k přihlášení objektu bylo nevšední provedení a pěkný výsledek rekonstrukce historického objektu. Trojkombinace materiálů – kámen na zateplené soklové části, obklady dřevem a celkové sladění materiálů do krajiny – daly horské stavbě novou moderní tvář. Investor byl s výsledkem rekonstrukce za použití materiálu Baumit Duo spokojen. Navíc byl splněn i malý rekord: rekonstrukce proběhla za 54 dní.
 

Fotografie všech nominovaných staveb a další podrobnosti najdete na www.fasadaroku.cz.
tisková zpráva, wd

foto archiv společnosti Baumit