Soutěže

Soutěž Města bez smogu

Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost, k datu 11. 1. 2011 vyhlašuje ideovou, jednokolovou soutěž Města bez smogu s TX Active. Účelem soutěže je zvýšit povědomí o možnostech použití technologie TX Active v moderní městské architektuře.
Předmětem soutěže je vytvoření návrhu betonového objektu s využitím technologie TX Active. Tímto objektem je myšleno vše, co lze umístit kdekoliv na veřejném prostranství, tedy např. v parku, na náměstí, na ulici a podobně. Návrhy musí účastníci soutěže odevzdat do 25. února 2011.
Samotná soutěž je ideová, jednokolová. Je pořádána ve spolupráci s ČKA, vybranými fakultami vysokých škol a za podpory řady mediálních partnerů. Záštitu soutěži Města bez smogu poskytuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Její zacílení je především na studenty a zájemce o obory jako jsou architektura, stavebnictví, design a výtvarné umění.
Smyslem tohoto klání je rozšíření obecného povědomí o možnostech betonových výrobků, ploch či konkrétních objektů, které obsahují právě technologii TX Active. Toto označení nesou stavební materiály, které dokážou rozkládat nebezpečné oxidy dusíku, produkované například silničním provozem, a přeměnit je na zdraví neškodné látky. Navíc mají tyto materiály samočisticí schopnosti.
Produkty s technologií TX Active lze využít pro stavby budov z pohledového betonu, ale také pro výrobu dílčích prvků, jako jsou např. střešní tašky, betonová dlažba, protihlukové stěny aj. Podstatou pozitivních ekologických vlastností technologie TX Active je cement s obsahem fotokatalyzátoru, tedy látky urychlující rozklad nečistot přirozeným působením světla (více na www.txactive.cz).
 
www.bezsmogu.czSlavnostní vyhlášení výsledků soutěže i veřejného hlasování proběhne 13. dubna 2011 na brněnském Stavebním veletrhu.
Všechny návrhy splňující soutěžní podmínky budou umístěny na internetových stránkách soutěže www.bezsmogu.cz, kde jsou i podrobné informace k soutěži. Zde bude také probíhat hlasování široké veřejnosti o nejlepší návrh, jehož autor bude odměněn částkou 10 000 Kč. Z hlasujících bude vylosováno několik osob, které získají atraktivní ceny od značky Apple. Jednou z nich bude i oblíbený iPhone. Soutěž je možné sledovat také prostřednictvím Facebooku.
Vlastní soutěž vyhodnotí nezávislá odborná porota složená z významných osobností, jež jsou uznávanými kapacitami ve svých oborech, a zástupců vyhlašovatele.
 
Složení poroty
Řádní členové poroty
● Ing. Jan Hrozek – předseda představenstva společnosti Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost,
● Mgr. Daniel Piršč – designér,
● Ing. arch. Ludvík Grym – autorizovaný architekt,
● Gábina Páralová – módní návrhářka,
● MgA. Pavla Kačírková – sochařka.
 
● Ing. arch. Markéta Veselá – autorizovaná architektka,
● Miroslav Příkopa – vedoucí marketingu a komunikace, Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost.
 
Ocenění
Cena za 1. místo ve výši 50 000 Kč
Cena za 2. místo ve výši 20 000 Kč
Cena za 3. místo ve výši 10 000 Kč
 
zdroj: Českomoravský cement, a. s., nástupnická společnost