Soutěže

Soutěž Nejlepší výrobce stavebnin 2012 – výsledky

Dne 24. 9. 2013 proběhlo v Park hotelu Průhonice slavnostní vyhlášení výsledků soutěže Nejlepší výrobce stavebnin 2012. Vyhlašuje ji Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR (MPO) ve spolupráci se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR (SPS) a ÚRS Praha, a. s.
Cílem soutěže je představit nejmodernější výrobní provozy a závody průmyslu stavebních hmot v ČR s jejich progresivními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl a ukázat odborné i laické veřejnosti, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, šetrná, a přitom moderní a úsporná. Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot byly posuzovány zejména podle následujících kritérií:
– ekonomická úspěšnost,
– silná pozice na trhu,
– energetická náročnost výroby,
– dosahovaná kvalita výroby,
– zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství,
– stav v zavádění systémů řízení výroby,
– výrazná investiční činnost do výrobních závodů a provozů v posledních 3 letech, s ohledem na probíhající krizi i – celková zaměstnanost (porovnání let 2011 a 2012).
 
V odborné porotě zasedli:
Ing. Pavel Malinský (MPO), předseda; Ing. Michael Smola (SPS), Ing. Zdeněk Kunc (ÚRS), Ing. Alexej Trinner (TZÚS Plzeň), Ing. Lukáš Peřka (VÚMO) a Ing. Jitka Nádvorníková (ÚRS).
 
Vítězové v kategorii do 200 zaměstnanců:
● DITON, s. r. o.
● Kámen a písek, spol. s r. o.
● Lafarge Cement, a. s.
 
Vítězové v kategorii nad 200 zaměstnanců:
● HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s.
● LB Cemix, s. r. o.
● Wienerberger cihlářský průmysl, a. s.
 
Kromě cen nejlepším výrobcům byly předány ceny Stavební firma roku 2012, tituly Stavba roku 2013 a Osobnost stavitelství.
 
Stavební firma roku 2012
– Kategorie Malá stavební firma – Inženýring Praha, a. s.
– Kategorie Střední stavební firma – INOS Zličín, a. s.
– Kategorie Velká stavební firma – PKS stavby, a. s.
 
Ocenění převzali vítězové na slavnostním setkání podnikatelů v Senátu v rámci dnů Stavitelství a architektury dne 10. 10. 2013.
 
Vizitky oceněných
DITON, s. r. o., se sídlem Střítěž u Jihlavy
Společnost disponujeme dvěma nejmodernějšími a nejvýkonnějšími vibrolisovacími linkami s denní kapacitou výroby cca 12 tis. m² dlažby nebo 110 km záhonových obrubníků či 100 000 kusů ztraceného bednění. Vývojové a technologické centrum pracuje na zvyšování kvality výrobků a služeb. Novinkou je technologie AQUASTOP a samočistící dlažba EKOAKTIV.
 
Kámen a písek, spol. s r. o., se sídlem v Českém Krumlově
Je největším výrobce drceného kameniva v Jihočeském kraji. Díky neustálým investicím do modernizace technologie výroby, silné orientaci na zákazníka a na uspokojování jeho potřeb se společnost stala jednou z vůdčích firem ve svém oboru v České republice. Jejich poslední chloubou jsou: vybudovaný prodejní terminál kameniva v Českých Budějovicích, kde lze koupit všechny druhy vyráběných frakcí kameniva a písku, nově nainstalované odprášení drtiče v lomu Ševětín a zařízení pro opticky tříděné bílé drcené kamenivo v lomu Krty.
 
Lafarge Cement, a. s., se sídlem v Čížkovicích
Společnost vyrábí a dodává kvalitní volně ložené a balené cementy, maltovinové pojivo a vápenec pro odsíření. Svou kvalitní cementářskou produkcí se řadí mezi nejlepší výrobce střední a východní Evropy. Pro uspokojování potřeb zákazníkům nezapomíná ani na rozšiřování výrobkového portfolia. Na trh byl uveden také nový typ portlandského směsného cementu, který je určený zejména pro výrobu transportbetonu.
 
HELUZ cihlářský průmysl, v. o. s., se sídlem v Dolním Bukovsku
I přes nepříznivý vývoj v cihlářském oboru a ve stavebnictví v roce 2012 se společnosti HELUZ podařilo prodat stejné množství materiálu jako v předchozím roce. Narostl export, především na Slovensko a do Rakouska. V posledních letech investovala společnost nemalé finanční prostředky do modernizace a automatizace provozů a na zlepšení životního prostředí v okolí cihelen, neboť bylo na každém závodě vybudováno zařízení na čištění spalin.
 
LB Cemix, s. r. o., se sídlem v Borovanech
Na českém trhu firma patří se čtyřmi výrobními závody dlouhodobě mezi přední výrobce stavebních hmot a dodavatele certifikovaných zateplovacích systémů. Klade důraz na servis, služby a odbornou pomoc pro své zákazníky. Řadí se mezi významné zaměstnavatele ve čtyřech krajích a vynakládá nemalé úsilí na zvyšování kvalifikace zaměstnanců.
 
Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích
Sortiment výrobků je pro svoji kvalitu a estetický vzhled dlouhodobě vyhledávaný a dobře uplatňovaný jak v tuzemsku, tak i na zahraničních trzích. Soutěžní porota při udělování nominace ocenila i akci nazvanou POROTHERM DŮM, kde společnost Wienerberger ve spolupráci s vybranými stavebními firmami a partnery (včetně banky) nabízí zajištění kvalitní výstavby rodinného domu.
 
wd s použitím podkladů MPO ČR