Soutěže

Soutěž o vynikající betonovou konstrukci

Česká betonářská společnost ČSSI tradičně pořádá soutěž o vynikající betonovou konstrukci. Uzávěrka přihlášek letošního ročníku je 30. 9. 2013.
 
Soutěž se koná jednou za dva roky a letošní 9. ročník je vypsán pro stavby realizované v letech 2011–2012. Dokončením je míněno ve smyslu stavebním, nikoliv ve smyslu smluvním (kolaudace není podmínkou). Ceny se udělují za konstrukce/stavby realizované na území ČR nebo – při podstatné účasti tuzemských fi rem na projektovém a realizačním zajištění dané konstrukce/stavby – i mimo území ČR, a to v kategoriích:
a) Budovy,
b) Mosty,
c) Tunely a ostatní inženýrské stavby.
 
Přihlášku do soutěže může zaslat kterýkoliv z účastníků výstavby (majitel, správce, investor, architekt, projektant, dodavatel). Přihlašovatel je povinen uvést jména ostatních účastníků výstavby.
Porota má ve vyhodnocování soutěžních konstrukcí/staveb úplnou volnost, avšak sleduje především tato kritéria:
● funkčnost a užitná hodnota ve vztahu k nákladům,
● originalita návrhu,
● začlenění do okolí, celkové estetické působení,
● využití vlastností betonu a vhodnost postupu výstavby,
● úroveň detailů a kvality povrchu betonu,
● celková úroveň provedení díla.
 
Výsledky soutěže jsou slavnostně vyhlašovány a ceny ČBS předávány u příležitosti zahájení konference ČBS Betonářské dny, které se uskuteční ve dnech 27. a 28. listopadu 2013 v kongresovém centru ALDIS v Hradci Králové.
Podrobné informace a podmínky soutěže najdete zde.
mi podle podkladů pořadatele